Wetgevend bestand

Document nr. 53K3211
Sleutel 025927
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 4
NL SENAAT
FR SENAT
Titel
FR Révision de la Constitution Projet de révision de l'article 144 de la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet Ontwerp tot herziening van artikel 144 van de Grondwet.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution Proposition de révision de l'article 144 de la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet.
Titel (kort)
FR CONSTITUTION - REVISION DE L'ARTICLE 144 - CONSEIL D'ETAT
NL GRONDWET - HERZIENING VAN ARTIKEL 144 - RAAD VAN STATE
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K3211/001-2013/2014-0
Document nr 53K3211001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 53
Zitting 2013/2014-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 29/11/2013
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 29/11/2013
Verzendingsdatum 29/11/2013
Auteur
Nummer 00194
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
NL DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
Stemming
Datum 19/12/2013
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 13/12/2013
Datum ronddeling 13/12/2013
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K3211002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00101
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de Donnea
Voornaam François-Xavier
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01227
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 19/12/2013
Datum ronddeling 06/01/2014
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K3211003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K3211001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S2242/001-2012/2013-0
Document nr 53S2242001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2012/2013-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 25/07/2013
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 01081
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Defraigne
Voornaam Christine
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 00840
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Anciaux
Voornaam Bert
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 00623
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Cheron
Voornaam Marcel
Partij ECOLO
Flag 0
Auteur
Nummer 00970
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Taelman
Voornaam Martine
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 01134
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delpérée
Voornaam Francis
Partij cdH
Flag 0
Auteur
Nummer 01253
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Piryns
Voornaam Freya
Partij Groen!
Flag 0
Auteur
Nummer 00606
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Mahoux
Voornaam Philippe
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 01040
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Claes
Voornaam Dirk
Partij CD&V
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
NL DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
Stemming
Datum 28/11/2013
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 26/11/2013
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 53S2242002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06454
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bousetta
Voornaam Hassan
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01149
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Beke
Voornaam Wouter
Partij CD&V
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUK -S2232/5-2013/2014
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUK -S2232/5-2013/2014
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 26/11/2013
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53S2242003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53S2242001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 00101
Naam de Donnea
Voornaam François-Xavier
Partij MR
Rapporteur
Sleutel 01227
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 06/12/2013
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 06/12/2013
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 06/12/2013
Verslag
Verslag 53K3211002
Datum verslag 13/12/2013
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 18/12/2013
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 18/12/2013
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 19/12/2013
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 27/11/2013
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 28/11/2013
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 25/07/2013
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001549
FR JURIDICTION ADMINISTRATIVE
NL ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK
D VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0003102
FR REGIONALISATION
NL GEWESTVORMING
D REGIONALISIERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0004205
FR REFORME INSTITUTIONNELLE
NL INSTITUTIONELE HERVORMING
D INSTITUTIONELLE REFORM
Eurovoc descriptoren
Code 0004866
FR REGIONS ET COMMUNAUTES DE BELGIQUE
NL GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE
D REGIONEN UND GEMEINSCHAFTEN BELGIENS
Stemming Kamer 19/12/2013
Stemming Senaat 28/11/2013
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 31/01/2014
Datum wet 06/01/2014
Staatsblad nr. 032
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 25/07/2013