Wetgevend bestand

Document nr. 53K3101
Sleutel 026059
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Projet de loi complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
NL Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Titel (kort)
FR BIEN-ETRE DES TRAVAILLEURS - PREVENTION RISQUES PSYCHOSOCIAUX
NL WELZIJN WERKNEMERS - PREVENTIE PSYCHOSOCIALE RISICO'S
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR TERMINE SENAT
Senaat NL BEEINDIGD SENAAT
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S2467/001-2013/2014-0
Document nr 53S2467001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 53
Zitting 2013/2014-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 18/02/2014
Type
NL NIET-GEEVOCEERD ONTWERP
FR PROJET NON EVOQUE
Code 68
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00193
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 18/02/2014
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53S2467001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K3101/001-2013/2014-0
Document nr 53K3101001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2013/2014-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 31/10/2013
Type
NL WETSONTWERP
FR PROJET DE LOI
Code 02
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 14/11/2013
Verzendingsdatum 31/10/2013
Auteur
Nummer 00188
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
FR TRAVAIL - ACCIDENTS DU TRAVAIL
NL TRAVAIL - ACCIDENTS DU TRAVAIL
Stemming
Datum 30/01/2014
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 14/01/2014
Datum ronddeling 21/01/2014
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K3101002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00940
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Genot
Voornaam Zoé
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Gekoppeld(e)/verbonden sub-document(en)
Type sub-document
NL VASTE COMMISSIE
FR COMMISSION PERMAN.
Nr. 53K3102001
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 16/01/2014
Datum ronddeling 24/01/2014
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K3101003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06017
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sampaoli
Voornaam Vincent
Partij PS
Flag 0
Gekoppeld(e)/verbonden sub-document(en)
Type sub-document
NL VASTE COMMISSIE
FR COMMISSION PERMAN.
Nr. 53K3102001
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 16/01/2014
Datum ronddeling 16/01/2014
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K3101004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Gekoppeld(e)/verbonden sub-document(en)
Type sub-document
NL VASTE COMMISSIE
FR COMMISSION PERMAN.
Nr. 53K3102001
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 30/01/2014
Datum ronddeling 31/01/2014
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K3101005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Gekoppeld(e)/verbonden sub-document(en)
Type sub-document
NL VASTE COMMISSIE
FR COMMISSION PERMAN.
Nr. 53K3102001
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (VERBONDEN DOCUMENTEN - ART.77/78)
FR (DOCUMENTS LIES ART.77/78)
Nr. 53K3102001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K3101001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 005
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Affaires sociales
NL Sociale Zaken
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06017
Naam Sampaoli
Voornaam Vincent
Partij PS
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 14/01/2014
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 14/01/2014
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 14/01/2014
Verslag
Verslag 53K3101003
Datum verslag 16/01/2014
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 30/01/2014
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 30/01/2014
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 30/01/2014
Incident
Bevoegheid
Code Z13
Datum 31/10/2013
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code Z01
Datum 31/01/2014
NL WETSONTWERP INGEDIEND/AANGENOMEN KAMER+OVERGEZONDEN=> SENAAT
FR PROJET LOI DEPOSE/ADOPTE CHAMBRE + TRANSMIS AU SENAT
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code C01
Datum 01/02/2014
NL EVOCATIE : BEGIN TERMIJN
FR EVOCATION : DEBUT DELAI
Aantal dagen 015
Bevoegheid
Code C02
Datum 17/02/2014
NL EVOCATIE : VERVALDATUM TERMIJN
FR EVOCATION : EXPIRATION DELAI
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code Z99
Datum 18/02/2014
NL BEEINDIGD
FR TERMINE
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0004569
FR TRAVAIL
NL ARBEID
D ARBEIT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0004569
FR TRAVAIL
NL ARBEID
D ARBEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0004753
FR VIOLENCE SEXUELLE
NL SEKSUEEL GEWELD
D SEXUELLE GEWALT
Eurovoc descriptoren
Code 0004754
FR VIOLENCE
NL GEWELD
D GEWALT
Stemming Kamer 30/01/2014
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 28/04/2014
Datum wet 28/02/2014
Staatsblad nr. 126
Staatsblad erratum
Staatsblad erratum datum 05/11/2014
Staatsblad erratum nr. 307
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 31/10/2013