Wetgevend bestand

Document nr. 53K2966
Sleutel 025889
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 3
NL KAMER
FR CHAMBRE
Titel
FR Révision de la Constitution Projet d'insertion d'un article 39bis dans la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet Ontwerp tot invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution Proposition d'insertion d'un article 39bis dans la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet.
Titel (kort)
FR INSERTION ARTICLE 39BIS DANS CONSTITUTION - CONSULTATION POPULAIRE REGIONS
NL INVOEGING ARTIKEL 39BIS IN GRONDWET - VOLKSRAADPLEGING - GEWESTEN
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S2372/001-2013/2014-0
Document nr 53S2372001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 53
Zitting 2013/2014-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 29/11/2013
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00193
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 19/12/2013
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 03/12/2013
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53S2372002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06462
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Broers
Voornaam Huub
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06449
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Maes
Voornaam Lieve
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00806
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laeremans
Voornaam Bart
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 12/12/2013
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53S2372003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01149
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Beke
Voornaam Wouter
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01134
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delpérée
Voornaam Francis
Partij cdH
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 19/12/2013
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53S2372004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00194
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53S2372001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2966/001-2012/2013-0
Document nr 53K2966001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2012/2013-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 24/07/2013
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 26/07/2013
Verzendingsdatum 24/07/2013
Auteur
Nummer 00946
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gerkens
Voornaam Muriel
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 00889
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Frédéric
Voornaam André
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 01240
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Terwingen
Voornaam Raf
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 00757
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bacquelaine
Voornaam Daniel
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 06047
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Temmerman
Voornaam Karin
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 00124
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dewael
Voornaam Patrick
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 01076
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Partij cdH
Flag 0
Auteur
Nummer 01227
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
NL DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
Stemming
Datum 28/11/2013
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 06/11/2013
Datum ronddeling 12/11/2013
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K2966002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01236
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pas
Voornaam Barbara
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00630
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Man
Voornaam Filip
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01237
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Logghe
Voornaam Peter
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06230
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Vaerenbergh
Voornaam Kristien
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06090
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Coudyser
Voornaam Cathy
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06401
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wouters
Voornaam Veerle
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06086
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dumery
Voornaam Daphné
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 22/11/2013
Datum ronddeling 22/11/2013
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K2966003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01139
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Biesen
Voornaam Luk
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01092
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vienne
Voornaam Christiane
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 22/11/2013
Datum ronddeling 22/11/2013
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K2966004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 28/11/2013
Datum ronddeling 02/12/2013
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K2966005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K2968001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K2971001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K2966001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01139
Naam Van Biesen
Voornaam Luk
Partij Open Vld
Rapporteur
Sleutel 01092
Naam Vienne
Voornaam Christiane
Partij PS
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 23/09/2013
Opmerking THEME CONSULTATION POPULAIRE
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 06/11/2013
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 06/11/2013
Verslag
Verslag 53K2966003
Datum verslag 22/11/2013
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 27/11/2013
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 27/11/2013
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 28/11/2013
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 17/12/2013
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 19/12/2013
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 24/07/2013
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0002979
FR REFERENDUM
NL REFERENDUM
D REFERENDUM
Eurovoc descriptoren
Code 0003102
FR REGIONALISATION
NL GEWESTVORMING
D REGIONALISIERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0004205
FR REFORME INSTITUTIONNELLE
NL INSTITUTIONELE HERVORMING
D INSTITUTIONELLE REFORM
Eurovoc descriptoren
Code 0005234
FR TRANSFERT DE COMPETENCE
NL BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT
D KOMPETENZUEBERTRAGUNG
Stemming Kamer 28/11/2013
Stemming Senaat 19/12/2013
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 31/01/2014
Datum wet 06/01/2014
Staatsblad nr. 032
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 24/07/2013