Wetgevend bestand

Document nr. 53K2763
Sleutel 025600
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Projet de loi portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude.
NL Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding.
Titel (kort)
FR LUTTE CONTRE LA FRAUDE
NL FRAUDEBESTRIJDING
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S2127/001-2012/2013-0
Document nr 53S2127001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 53
Zitting 2012/2013-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 31/05/2013
Type
NL ONTWERP GEEVOCEERD SENAAT
FR PROJET EVOQUE PAR LE SENAT
Code 76
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00193
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 27/06/2013
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 11/06/2013
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53S2127002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00930
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Talhaoui
Voornaam Fauzaya
Partij sp.a
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL FINANCES & AFFAIRES ECON. / FINANCIEN & ECON. AANGELEGENHEDEN
Commentaar FR FINANCES & AFFAIRES ECON. / FINANCIEN & ECON. AANGELEGENHEDEN
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 18/06/2013
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53S2127003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01298
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Désir
Voornaam Caroline
Partij PS
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL INTERIEUR / BINNENLANDSE ZAKEN
Commentaar FR INTERIEUR / BINNENLANDSE ZAKEN
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 18/06/2013
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53S2127004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01081
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Defraigne
Voornaam Christine
Partij MR
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL JUSTICE / JUSTITIE
Commentaar FR JUSTICE / JUSTITIE
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 27/06/2013
Datum ronddeling
Type
NL BESLISSING NIET AMENDEREN
FR DECISION DE NE PAS AMENDER
Code 67
PDF
Link 53S2127005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00194
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53S2127001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2763/001-2012/2013-0
Document nr 53K2763001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2012/2013-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 22/04/2013
Type
NL WETSONTWERP
FR PROJET DE LOI
Code 02
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 25/04/2013
Verzendingsdatum 22/04/2013
Auteur
Nummer 00188
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
FR FINANCES
NL FINANCES
Stemming
Datum 30/05/2013
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 30/04/2013
Datum ronddeling 02/05/2013
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K2763002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00565
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Maelen
Voornaam Dirk
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01139
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Biesen
Voornaam Luk
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 04872
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Slegers
Voornaam Bercy
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01092
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vienne
Voornaam Christiane
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01274
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Destrebecq
Voornaam Olivier
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06400
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vandeput
Voornaam Steven
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06401
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wouters
Voornaam Veerle
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 07/05/2013
Datum ronddeling 08/05/2013
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K2763003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01237
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Logghe
Voornaam Peter
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00913
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Goyvaerts
Voornaam Hagen
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06090
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Coudyser
Voornaam Cathy
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06401
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wouters
Voornaam Veerle
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06025
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bracke
Voornaam Siegfried
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01178
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Tuybens
Voornaam Bruno
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 04872
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Slegers
Voornaam Bercy
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06325
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Devin
Voornaam Laurent
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01272
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schyns
Voornaam Marie-Martine
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01057
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Galant
Voornaam Jacqueline
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 08/05/2013
Datum ronddeling 13/05/2013
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K2763004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00917
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanvelthoven
Voornaam Peter
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01272
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schyns
Voornaam Marie-Martine
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01222
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Thiébaut
Voornaam Eric
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01123
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gustin
Voornaam Luc
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 04872
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Slegers
Voornaam Bercy
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00899
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Somers
Voornaam Bart
Partij Open Vld
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 15/05/2013
Datum ronddeling 15/05/2013
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K2763005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00565
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Maelen
Voornaam Dirk
Partij sp.a
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL FINANCES
Commentaar FR FINANCES
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 17/05/2013
Datum ronddeling 17/05/2013
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K2763006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01207
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 22/05/2013
Datum ronddeling 22/05/2013
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K2763007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06141
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Wit
Voornaam Sophie
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL JUSTICE / JUSTITIE
Commentaar FR JUSTICE / JUSTITIE
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 22/05/2013
Datum ronddeling 22/05/2013
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K2763008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01259
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Clarinval
Voornaam David
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 009
Datum 22/05/2013
Datum ronddeling 24/05/2013
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K2763009
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01301
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadot
Voornaam Eric
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL INTERIEUR / BINNENLANDSE ZAKEN
Commentaar FR INTERIEUR / BINNENLANDSE ZAKEN
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 010
Datum 22/05/2013
Datum ronddeling 22/05/2013
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K2763010
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00480
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commissions/Commissies
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 011
Datum 29/05/2013
Datum ronddeling 30/05/2013
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K2763011
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06401
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wouters
Voornaam Veerle
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06400
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vandeput
Voornaam Steven
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06090
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Coudyser
Voornaam Cathy
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 012
Datum 30/05/2013
Datum ronddeling 31/05/2013
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K2763012
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (VERBONDEN DOCUMENTEN - BESLISSINGEN OVERLEGCOMMISSIE)
FR (DOCUMENTS LIES - DECISIONS COMMISSION CONCERTATION)
Nr. 53K0082038
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K2763001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 009
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Justice
NL Justitie
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06141
Naam De Wit
Voornaam Sophie
Partij N-VA
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 07/05/2013
Opmerking ART. 8 A 10
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 07/05/2013
Opmerking ART. 8 A 10
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 14/05/2013
Opmerking ART. 8 A 10
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 14/05/2013
Opmerking ART. 8 A 10
Kalender
Kode 19
NL RAPPORT
FR RAPPORT
Datum 21/05/2013
Opmerking ADOPTE A L'UNANIMITE/EENPARIG GOEDGEKEURD
Verslag
Verslag 53K2763007
Datum verslag 22/05/2013
Datum aanvul. verslag
Opmerking Com. ART. 8 A 10
Commissie
Sleutel 018
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR de Droit commercial et économique
NL voor Handels- en Economisch Recht
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01259
Naam Clarinval
Voornaam David
Partij MR
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 07/05/2013
Opmerking ART. 7
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 07/05/2013
Opmerking ART. 7
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 07/05/2013
Opmerking ART. 7
Verslag
Verslag 53K2763008
Datum verslag 22/05/2013
Datum aanvul. verslag
Opmerking Com. ART. 7
Commissie
Sleutel 061
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Intérieur, Affaires générales et Fonction publique
NL Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01301
Naam Jadot
Voornaam Eric
Partij Ecolo-Groen
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 15/05/2013
Opmerking ART. 11 ET 12
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 15/05/2013
Opmerking ART. 11 ET 12
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 15/05/2013
Opmerking ART. 11 ET 12
Verslag
Verslag 53K2763009
Datum verslag 22/05/2013
Datum aanvul. verslag
Opmerking Com. ART. 11 ET 12
Commissie
Sleutel 092
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Économie, Politique scientifique, Éducation, Institutions scientifiques et culturelles nationales, Classes moyennes et Agriculture
NL Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01207
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 30/04/2013
Opmerking ART. 13 ET 14
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 30/04/2013
Opmerking ART. 13 ET 14
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 30/04/2013
Opmerking ART. 13 ET 14
Verslag
Verslag 53K2763006
Datum verslag 17/05/2013
Datum aanvul. verslag
Opmerking Com. ART. 13 ET 14
Commissie
Sleutel 094
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Finances et Budget
NL Financiën en Begroting
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 00565
Naam Van der Maelen
Voornaam Dirk
Partij sp.a
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 30/04/2013
Opmerking ART. 1 A 6
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 30/04/2013
Opmerking ART. 1 A 6
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 30/04/2013
Opmerking ART. 1 A 6
Verslag
Verslag 53K2763005
Datum verslag 15/05/2013
Datum aanvul. verslag
Opmerking Com. ART. 1 A 6
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 29/05/2013
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 29/05/2013
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 30/05/2013
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 27/06/2013
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 27/06/2013
Incident
Bevoegheid
Code Z13
Datum 22/04/2013
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code U01
Datum 22/04/2013
NL URGENTIE GEVRAAGD
FR URGENCE DEMANDEE
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code B04
Datum 07/05/2013
NL COMMISSIE - URGENTIE : BESLISSING - TERMIJN EVOCATIE
FR COMMISSION - URGENCE : DECISION - DELAI EVOCATION
Aantal dagen 007
Bevoegheid
Code B05
Datum 07/05/2013
NL COMMISSIE - URGENTIE : BESLISSING - TERMIJN ONDERZOEK
FR COMMISSION - URGENCE : DECISION - DELAI EXAMEN
Aantal dagen 030
Bevoegheid
Code Z01
Datum 31/05/2013
NL WETSONTWERP INGEDIEND/AANGENOMEN KAMER+OVERGEZONDEN=> SENAAT
FR PROJET LOI DEPOSE/ADOPTE CHAMBRE + TRANSMIS AU SENAT
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code C03
Datum 31/05/2013
NL EVOCATIE
FR EVOCATION
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code C01
Datum 01/06/2013
NL EVOCATIE : BEGIN TERMIJN
FR EVOCATION : DEBUT DELAI
Aantal dagen 007
Bevoegheid
Code D01
Datum 01/06/2013
NL 1E ONDERZOEK SENAAT : BEGIN TERMIJN
FR 1ER EXAMEN SENAT : DEBUT DELAI
Aantal dagen 030
Bevoegheid
Code C02
Datum 07/06/2013
NL EVOCATIE : VERVALDATUM TERMIJN
FR EVOCATION : EXPIRATION DELAI
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code D03
Datum 27/06/2013
NL 1E ONDERZOEK SENAAT : EINDE
FR 1ER EXAMEN SENAT : FIN
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code D02
Datum 01/07/2013
NL 1E ONDERZOEK SENAAT : VERVALDATUM TERMIJN
FR 1ER EXAMEN SENAT : EXPIRATION DELAI
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000317
FR CUIVRE
NL KOPER
D KUPFER
Eurovoc descriptoren
Code 0000579
FR DROIT PENAL
NL STRAFRECHT
D STRAFRECHT
Eurovoc descriptoren
Code 0001103
FR FRAUDE FISCALE
NL BELASTINGFRAUDE
D STEUERHINTERZIEHUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0001319
FR IMPOT
NL BELASTING
D STEUER
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0001319
FR IMPOT
NL BELASTING
D STEUER
Eurovoc descriptoren
Code 0001896
FR METAL PRECIEUX
NL EDEL METAAL
D EDELMETALL
Eurovoc descriptoren
Code 0024125
FR BLANCHIMENT D'ARGENT
NL WITWASSEN VAN GELD
D GELDWAESCHE
Stemming Kamer 30/05/2013
Stemming Senaat 27/06/2013
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 19/07/2013
Datum wet 15/07/2013
Staatsblad nr. 207
Staatsblad erratum
Staatsblad erratum datum 13/03/2014
Staatsblad erratum nr. 077
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 22/04/2013