Wetgevend bestand

Document nr. 53K2285
Sleutel 024756
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 4
NL SENAAT
FR SENAT
Titel
FR Révision de la Constitution. Projet de révision de l'article 160 de la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet. Ontwerp tot herziening van artikel 160 van de Grondwet.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution. Proposition de révision de l'article 160 de la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet. Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet.
Titel (kort)
FR CONSEIL D'ETAT - CONTENTIEUX ADMINISTRATIF - ASSEMBLEE GENERALE
NL RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - ALGEMENE VERGADERING
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2285/001-2011/2012-0
Document nr 53K2285001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 53
Zitting 2011/2012-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 22/06/2012
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 22/06/2012
Verzendingsdatum 22/06/2012
Auteur
Nummer 00194
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
NL DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
Stemming
Datum 13/07/2012
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 26/06/2012
Datum ronddeling 28/06/2012
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K2285002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Annemans
Voornaam Gerolf
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01236
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pas
Voornaam Barbara
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01194
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Bont
Voornaam Rita
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01237
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Logghe
Voornaam Peter
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01224
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Valkeniers
Voornaam Bruno
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 09/07/2012
Datum ronddeling 13/07/2012
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 53K2285003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01059
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Marghem
Voornaam Marie-Christine
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01139
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Biesen
Voornaam Luk
Partij Open Vld
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUK K2284/3-2011/2012
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUK K2284/3-2011/2012
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 13/07/2012
Datum ronddeling 16/07/2012
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K2285004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K2284001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K2285001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S1564/001-2011/2012-0
Document nr 53S1564001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2011/2012-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 04/04/2012
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 01134
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delpérée
Voornaam Francis
Partij cdH
Flag 0
Auteur
Nummer 01040
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Claes
Voornaam Dirk
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 00075
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Moureaux
Voornaam Philippe
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 00840
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Anciaux
Voornaam Bert
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 01081
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Defraigne
Voornaam Christine
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 01037
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Tommelein
Voornaam Bart
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 00623
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Cheron
Voornaam Marcel
Partij ECOLO
Flag 0
Auteur
Nummer 01253
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Piryns
Voornaam Freya
Partij Groen!
Flag 0
Stemming
Datum 21/06/2012
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 05/06/2012
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53S1564002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00806
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laeremans
Voornaam Bart
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 18/06/2012
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 53S1564003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00099
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Decker
Voornaam Armand
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01149
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Beke
Voornaam Wouter
Partij CD&V
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUK S1563/4-2011/2012
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUK S1563/4-2011/2012
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 18/06/2012
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53S1564004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53S1564001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01059
Naam Marghem
Voornaam Marie-Christine
Partij MR
Rapporteur
Sleutel 01139
Naam Van Biesen
Voornaam Luk
Partij Open Vld
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 26/06/2012
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 26/06/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 27/06/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 27/06/2012
Verslag
Verslag 53K2285003
Datum verslag 09/07/2012
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 02
NL STEM. URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 28/06/2012
Opmerking ADOPTEE ASSIS & LEVE/AANGENOMEN ZITTEN & OPSTAAN
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 12/07/2012
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 12/07/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 13/07/2012
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 19/06/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 21/06/2012
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 04/04/2012
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Opmerking
Tekst NL De spoedbehandeling werd verleend met toepassing van artikel 51 van het Reglement.
Tekst FR L'urgence a été accordée conformément à l'article 51 du Règlement.
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001549
FR JURIDICTION ADMINISTRATIVE
NL ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK
D VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0002952
FR RECOURS ADMINISTRATIF
NL BEROEP IN ADMINISTRATIEVE ZAKEN
D VERWALTUNGSBESCHWERDE
Eurovoc descriptoren
Code 0002953
FR RECOURS EN ANNULATION
NL BEROEP TOT NIETIGVERKLARING
D ANFECHTUNGSKLAGE
Eurovoc descriptoren
Code 0002995
FR REFORME JUDICIAIRE
NL JUDICIELE HERVORMING
D JUSTIZREFORM
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0004205
FR REFORME INSTITUTIONNELLE
NL INSTITUTIONELE HERVORMING
D INSTITUTIONELLE REFORM
Eurovoc-kandidaat-descriptoren
Code 0020972
FR COMMUNE A STATUT LINGUISTIQUE SPECIAL
NL GEMEENTE MET EEN BIJZONDERE TAALREGELING
Vrije trefwoorden
Code 0022594
FR CONSEIL D'ETAT BELGE
NL RAAD VAN STATE
Eurovoc descriptoren
Code 0024425
FR RECOURS CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
NL KLACHT INZAKE BESTUURLIJKE GESCHILLEN
D KLAGE VOR DEM VERWALTUNGSGERICHT
Stemming Kamer 13/07/2012
Stemming Senaat 21/06/2012
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 22/08/2012
Datum wet 19/07/2012
Staatsblad nr. 264
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 04/04/2012