Wetgevend bestand

Document nr. 53K2282
Sleutel 024753
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 4
NL SENAAT
FR SENAT
Titel
FR Révision de la Constitution. Projet de révision de l'article 63 de la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet. Ontwerp tot herziening van artikel 63 van de Grondwet.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution. Proposition de révision de l'article 63 de la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet. Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet.
Titel (kort)
FR BHV - CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES - MAJORITE SPECIALE
NL BHV - KIESKRINGEN - BIJZONDERE MEERDERHEID
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2282/001-2011/2012-0
Document nr 53K2282001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 53
Zitting 2011/2012-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 22/06/2012
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 22/06/2012
Verzendingsdatum 22/06/2012
Auteur
Nummer 00194
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
NL DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
Stemming
Datum 13/07/2012
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 25/06/2012
Datum ronddeling 27/06/2012
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K2282002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Annemans
Voornaam Gerolf
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01236
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pas
Voornaam Barbara
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01194
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Bont
Voornaam Rita
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 12/07/2012
Datum ronddeling 12/07/2012
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 53K2282003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00903
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Grootenbrulle
Voornaam Bruno
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01202
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Doomst
Voornaam Michel
Partij CD&V
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUK K2281/3-2011/2012
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUK K2281/3-2011/2012
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 12/07/2012
Datum ronddeling 13/07/2012
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K2282004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00682
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Maingain
Voornaam Olivier
Partij FDF
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Thiéry
Voornaam Damien
Partij FDF
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Clerfayt
Voornaam Bernard
Partij FDF
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 13/07/2012
Datum ronddeling 16/07/2012
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K2282005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K2281001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K2282001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S1561/001-2011/2012-0
Document nr 53S1561001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2011/2012-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 04/04/2012
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00075
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Moureaux
Voornaam Philippe
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 01040
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Claes
Voornaam Dirk
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01081
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Defraigne
Voornaam Christine
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 00840
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Anciaux
Voornaam Bert
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 00623
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Cheron
Voornaam Marcel
Partij ECOLO
Flag 0
Auteur
Nummer 01037
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Tommelein
Voornaam Bart
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 01134
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delpérée
Voornaam Francis
Partij cdH
Flag 0
Auteur
Nummer 01253
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Piryns
Voornaam Freya
Partij Groen!
Flag 0
Stemming
Datum 21/06/2012
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 07/06/2012
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53S1561002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00806
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laeremans
Voornaam Bart
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00933
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pieters
Voornaam Danny
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 18/06/2012
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 53S1561003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00654
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Swennen
Voornaam Guy
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06454
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bousetta
Voornaam Hassan
Partij PS
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUK S1560/4-2011/2012
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUK S1560/4-2011/2012
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 18/06/2012
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53S1561004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53S1561001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 00903
Naam Van Grootenbrulle
Voornaam Bruno
Partij PS
Rapporteur
Sleutel 01202
Naam Doomst
Voornaam Michel
Partij CD&V
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 25/06/2012
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 25/06/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 26/06/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 26/06/2012
Kalender
Kode 19
NL RAPPORT
FR RAPPORT
Datum 03/07/2012
Opmerking APPROUVE/GOEDGEKEURD
Verslag
Verslag 53K2282003
Datum verslag 12/07/2012
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 02
NL STEM. URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 28/06/2012
Opmerking ADOPTEE ASSIS & LEVE/AANGENOMEN ZITTEN & OPSTAAN
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 12/07/2012
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 12/07/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 13/07/2012
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 19/06/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 21/06/2012
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 04/04/2012
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Opmerking
Tekst NL De spoedbehandeling werd verleend met toepassing van artikel 51 van het Reglement.
Tekst FR L'urgence a été accordée conformément à l'article 51 du Règlement.
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000365
FR DECOUPAGE ELECTORAL
NL INDELING IN KIESDISTRICTEN
D WAHLKREISEINTEILUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003052
FR REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
NL HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL
D REGION BRUESSEL-HAUPTSTADT
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0004205
FR REFORME INSTITUTIONNELLE
NL INSTITUTIONELE HERVORMING
D INSTITUTIONELLE REFORM
Eurovoc descriptoren
Code 0005063
FR PROVINCE DE BRABANT FLAMAND
NL PROVINCIE VLAAMS BRABANT
D PROVINZ FLAEMISCH-BRABANT
Eurovoc-kandidaat-descriptoren
Code 0020972
FR COMMUNE A STATUT LINGUISTIQUE SPECIAL
NL GEMEENTE MET EEN BIJZONDERE TAALREGELING
Stemming Kamer 13/07/2012
Stemming Senaat 21/06/2012
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 22/08/2012
Datum wet 19/07/2012
Staatsblad nr. 264
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 04/04/2012