Wetgevend bestand

Document nr. 53K2141
Sleutel 024734
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 3
NL KAMER
FR CHAMBRE
Titel
FR Révision de la Constitution. Projet d'insertion d'un article 157bis dans la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet. Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution. Proposition d'insertion d'un article 157bis dans la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet. Voorstel tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet.
Titel (kort)
FR ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE BRUXELLES - ANCRAGE CONSTITUTIONNEL
NL GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUSSEL - GRONDWETTELIJKE VERANKERING
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S1673/001-2011/2012-0
Document nr 53S1673001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 53
Zitting 2011/2012-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 22/06/2012
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00193
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 12/07/2012
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 03/07/2012
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53S1673002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00806
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laeremans
Voornaam Bart
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 09/07/2012
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53S1673003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel O2177
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Targnion
Voornaam Muriel
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00840
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Anciaux
Voornaam Bert
Partij sp.a
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 12/07/2012
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53S1673004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00194
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53S1673001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2141/001-2011/2012-0
Document nr 53K2141001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2011/2012-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 04/04/2012
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 05/04/2012
Verzendingsdatum 04/04/2012
Auteur
Nummer 01240
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Terwingen
Voornaam Raf
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 00757
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bacquelaine
Voornaam Daniel
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 00124
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dewael
Voornaam Patrick
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 00946
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gerkens
Voornaam Muriel
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 00834
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Giet
Voornaam Thierry
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 01145
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lutgen
Voornaam Benoît
Partij cdH
Flag 0
Auteur
Nummer 06047
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Temmerman
Voornaam Karin
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 01227
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
NL DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
Stemming
Datum 21/06/2012
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 04/06/2012
Datum ronddeling 06/06/2012
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K2141002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01236
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pas
Voornaam Barbara
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Annemans
Voornaam Gerolf
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 18/06/2012
Datum ronddeling 18/06/2012
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K2141003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01059
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Marghem
Voornaam Marie-Christine
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01139
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Biesen
Voornaam Luk
Partij Open Vld
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 18/06/2012
Datum ronddeling 18/06/2012
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K2141004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 20/06/2012
Datum ronddeling 22/06/2012
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K2141005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00682
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Maingain
Voornaam Olivier
Partij FDF
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Thiéry
Voornaam Damien
Partij FDF
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Clerfayt
Voornaam Bernard
Partij FDF
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 21/06/2012
Datum ronddeling 22/06/2012
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K2141006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00194
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K2141001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01059
Naam Marghem
Voornaam Marie-Christine
Partij MR
Rapporteur
Sleutel 01139
Naam Van Biesen
Voornaam Luk
Partij Open Vld
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 09/05/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 04/06/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 12/06/2012
Kalender
Kode 19
NL RAPPORT
FR RAPPORT
Datum 18/06/2012
Opmerking APPROUVE A L'UNANIMITE
Verslag
Verslag 53K2141003
Datum verslag 18/06/2012
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 20/06/2012
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 20/06/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 21/06/2012
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 10/07/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 12/07/2012
Opmerking F
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 12/07/2012
Opmerking N
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 04/04/2012
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000042
FR COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
NL JURISDICTIEBEVOEGDHEID
D GERICHTLICHE ZUSTAENDIGKEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0000044
FR COMPETENCE TERRITORIALE
NL TERRITORIALE BEVOEGDHEID
D OERTLICHE ZUSTAENDIGKEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0002995
FR REFORME JUDICIAIRE
NL JUDICIELE HERVORMING
D JUSTIZREFORM
Eurovoc descriptoren
Code 0003052
FR REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
NL HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL
D REGION BRUESSEL-HAUPTSTADT
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0004205
FR REFORME INSTITUTIONNELLE
NL INSTITUTIONELE HERVORMING
D INSTITUTIONELLE REFORM
Eurovoc descriptoren
Code 0022119
FR EMPLOI DES LANGUES
NL TAALGEBRUIK
D SPRACHREGELUNG
Vrije trefwoorden
Code 0022369
FR ORGANISATION JUDICIAIRE
NL RECHTERLIJKE INRICHTING
Eurovoc descriptoren
Code 0024503
FR SYSTEME JUDICIAIRE
NL RECHTSSTELSEL
D GERICHTSVERFASSUNG
Stemming Kamer 21/06/2012
Stemming Senaat 12/07/2012
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 22/08/2012
Datum wet 19/07/2012
Staatsblad nr. 264
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 04/04/2012