Wetgevend bestand

Document nr. 53K2064
Sleutel 024605
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution. Révision de l'article 195 de la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 195 van de Grondwet.
Titel (kort)
FR ARTICLE 195 CONSTITUTION - PROCEDURE DE REVISION CONSTITUTION
NL ARTIKEL 195 GRONDWET - PROCEDURE TOT HERZIENING GRONDWET
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S1532/001-2011/2012-0
Document nr 53S1532001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 53
Zitting 2011/2012-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 16/03/2012
Type
NL OVERGEZONDEN ONTWERP
FR PROJET TRANSMIS
Code 03
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00193
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 22/03/2012
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 20/03/2012
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53S1532002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00806
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laeremans
Voornaam Bart
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00933
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pieters
Voornaam Danny
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 21/03/2012
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53S1532003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00840
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Anciaux
Voornaam Bert
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01134
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delpérée
Voornaam Francis
Partij cdH
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 22/03/2012
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53S1532004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00844
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Ceder
Voornaam Jurgen
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00806
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laeremans
Voornaam Bart
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 22/03/2012
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53S1532005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00194
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53S1532001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2064/001-2011/2012-0
Document nr 53K2064001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2011/2012-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 15/02/2012
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 15/02/2012
Verzendingsdatum 15/02/2012
Auteur
Nummer 00834
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Giet
Voornaam Thierry
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 01240
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Terwingen
Voornaam Raf
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 00757
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bacquelaine
Voornaam Daniel
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 06047
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Temmerman
Voornaam Karin
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 00424
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Deleuze
Voornaam Olivier
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 01227
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 00124
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dewael
Voornaam Patrick
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 01076
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Partij cdH
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
NL DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
Stemming
Datum 15/03/2012
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 05/03/2012
Datum ronddeling 09/03/2012
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K2064002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01236
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pas
Voornaam Barbara
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Annemans
Voornaam Gerolf
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01283
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Weyts
Voornaam Ben
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06086
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dumery
Voornaam Daphné
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06230
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Vaerenbergh
Voornaam Kristien
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06144
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Esbroeck
Voornaam Jan
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 09/03/2012
Datum ronddeling 09/03/2012
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K2064003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00639
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Landuyt
Voornaam Renaat
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01047
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Déom
Voornaam Valérie
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 09/03/2012
Datum ronddeling 09/03/2012
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K2064004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 15/03/2012
Datum ronddeling 19/03/2012
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K2064005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K2064001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 00639
Naam Landuyt
Voornaam Renaat
Partij sp.a
Rapporteur
Sleutel 01047
Naam Déom
Voornaam Valérie
Partij PS
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 27/02/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 05/03/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 05/03/2012
Verslag
Verslag 53K2064003
Datum verslag 09/03/2012
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 15/03/2012
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 15/03/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 15/03/2012
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 22/03/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 22/03/2012
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 15/02/2012
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Stemming Kamer 15/03/2012
Stemming Senaat 22/03/2012
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 06/04/2012
Datum wet 29/03/2012
Staatsblad nr. 119
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 15/02/2012