Wetgevend bestand

Document nr. 53K2012
Sleutel 024547
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent.
Titel (kort)
FR ELECTRICITE - NON-UTILISATION D'UN SITE DE PRODUCTION - PRELEVEMENT
NL ELEKTRICITEIT - NIET BENUTTEN SITE VOOR PRODUCTIE - HEFFING
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR CADUQUE CHAMBRE
Kamer NL VERVALLEN KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2012/001-2011/2012-0
Document nr 53K2012001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2011/2012-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 20/01/2012
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20120202
Datum ronddeling 24/01/2012
Verzendingsdatum 02/02/2012
Auteur
Nummer 06147
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wollants
Voornaam Bert
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06027
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedecker
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06026
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Uyttersprot
Voornaam Karel
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01229
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Noppen
Voornaam Flor
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR ENERGIE - EAU, GAZ, ELECTRICITE
NL ENERGIE - EAU, GAZ, ELECTRICITE
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring 28/04/2014
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K2012001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 092
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Économie, Politique scientifique, Éducation, Institutions scientifiques et culturelles nationales, Classes moyennes et Agriculture
NL Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z13
Datum 20/01/2012
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000755
FR ENERGIE ELECTRIQUE
NL ELEKTRISCHE ENERGIE
D ELEKTRISCHE ENERGIE
Eurovoc descriptoren
Code 0001559
FR AMENDE
NL GELDBOETE
D GELDSTRAFE
Eurovoc descriptoren
Code 0002323
FR APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE
NL ENERGIEVOORZIENING
D ENERGIEVERSORGUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002323
FR APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE
NL ENERGIEVOORZIENING
D ENERGIEVERSORGUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0002727
FR PRODUCTION D'ENERGIE
NL ENERGIEPRODUCTIE
D ENERGIEERZEUGUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003279
FR IMPOT EXCEPTIONNEL
NL BUITENGEWONE BELASTING
D AUSSERGEWOEHNLICHE ABGABE
Eurovoc descriptoren
Code 0003803
FR STATION ENERGETIQUE
NL ENERGIECENTRALE
D KRAFTWERK
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 20/01/2012