Wetgevend bestand

Document nr. 53K1959
Sleutel 024444
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne les membres et leurs propositions.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen wat de leden en hun voorstellen betreft.
Titel (kort)
FR ASBL - ASSEMBLEE GENERALE - ORDRE DU JOUR
NL VZW - ALGEMENE VERGADERING - AGENDA
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR SANS OBJET CHAMBRE
Kamer NL ZONDER VOORWERP KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1959/001-2011/2012-0
Document nr 53K1959001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2011/2012-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 15/12/2011
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20111222
Datum ronddeling 16/12/2011
Verzendingsdatum 09/02/2012
Auteur
Nummer 06026
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Uyttersprot
Voornaam Karel
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06027
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedecker
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01229
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Noppen
Voornaam Flor
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06401
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wouters
Voornaam Veerle
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR DROIT CIVIL
NL DROIT CIVIL
Stemming
Datum 07/03/2013
Type
Code 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 07/05/2012
Datum ronddeling 08/05/2012
Type
NL ADDENDUM
FR ADDENDUM
Code 52
PDF
Link 53K1959002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00402
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Greffe/Griffie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 26/02/2013
Datum ronddeling 01/03/2013
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 53K1959003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01201
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dierick
Voornaam Leen
Partij CD&V
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUK K338/5-2012/2013
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUK K338/5-2012/2013
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K0338001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K1959001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 009
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Justice
NL Justitie
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 018
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR de Droit commercial et économique
NL voor Handels- en Economisch Recht
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01201
Naam Dierick
Voornaam Leen
Partij CD&V
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 08/05/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 22/05/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 12/06/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 26/06/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 03/07/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 15/01/2013
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 05/02/2013
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 19/02/2013
Kalender
Kode 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Datum 19/02/2013
Opmerking SUITE ADOPTION / TGV AANNEMING K338/1
Verslag
Verslag 53K1959003
Datum verslag 26/02/2013
Datum aanvul. verslag
Opmerking Com. PRECEDEMMENT RENVOYEE A LA COMMISSION DE LA JUSTICE LE 22/12/2011
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 07/03/2013
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 07/03/2013
Kalender
Kode 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Datum 07/03/2013
Opmerking SUITE ADOPTION / TGV AANNEMING K338/1
Incident
Bevoegheid
Code Z13
Datum 15/12/2011
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0004228
FR SOCIETE SANS BUT LUCRATIF
NL ORGANISATIE ZONDER WINSTOOGMERK
D GESELLSCHAFT OHNE GEWINNZWECK
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0004228
FR SOCIETE SANS BUT LUCRATIF
NL ORGANISATIE ZONDER WINSTOOGMERK
D GESELLSCHAFT OHNE GEWINNZWECK
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 15/12/2011