Wetgevend bestand

Document nr. 53K1720
Sleutel 024071
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution en vue de la reconnaissance de la République du Sud-Soudan par la Belgique.
NL Voorstel van resolutie tot de erkenning van de Republiek Zuid-Soedan door België.
Titel (kort)
FR REPUBLIQUE SUD-SOUDAN - RECONNAISSANCE
NL REPUBLIEK ZUID-SOEDAN - ERKENNING
Stand van zaken
Kamer FR CADUQUE CHAMBRE
Kamer NL VERVALLEN KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1720/001-2010/2011-0
Document nr 53K1720001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 19/08/2011
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20111013
Datum ronddeling 05/09/2011
Verzendingsdatum 13/10/2011
Auteur
Nummer 06028
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Meulemeester
Voornaam Ingeborg
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 04665
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Demol
Voornaam Els
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06086
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dumery
Voornaam Daphné
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR AFFAIRES ETRANGERES
NL AFFAIRES ETRANGERES
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring 28/04/2014
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K1720001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 010
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Relations extérieures
NL Buitenlandse Betrekkingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000891
FR ETAT
NL STAAT
D STAAT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0000891
FR ETAT
NL STAAT
D STAAT
Eurovoc descriptoren
Code 0001355
FR INDEPENDANCE NATIONALE
NL NATIONALE ONAFHANKELIJKHEID
D NATIONALE UNABHAENGIGKEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0003221
FR RELATION DIPLOMATIQUE
NL DIPLOMATIEKE BETREKKING
D DIPLOMATISCHE BEZIEHUNGEN
Eurovoc descriptoren
Code 0004241
FR SOUDAN
NL SOEDAN
D SUDAN
Eurovoc descriptoren
Code 0020947
FR RESOLUTION DU PARLEMENT
NL MOTIE VAN HET PARLEMENT
D ENTSCHLIESSUNG DES PARLAMENTS
Vrije trefwoorden
Code 0029982
FR AGREMENT
NL ERKENNING
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 19/08/2011