Wetgevend bestand

Document nr. 53K1601
Sleutel 023886
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exonération d'impôt pour la cession de l'emphytéose.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht betreft.
Titel (kort)
FR EXONERATION D'IMPOT POUR LA CESSION DE L'EMPHYTEOSE
NL BELASTINGVRIJSTELLING VOOR OVERDRACHT VAN ERFPACHT
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR CADUQUE CHAMBRE
Kamer NL VERVALLEN KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1601/001-2010/2011-0
Document nr 53K1601001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 16/06/2011
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20110623
Datum ronddeling 21/06/2011
Verzendingsdatum 23/06/2011
Auteur
Nummer 01219
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Smeyers
Voornaam Sarah
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06401
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wouters
Voornaam Veerle
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01238
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jambon
Voornaam Jan
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR IMPOTS
NL IMPOTS
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring 28/04/2014
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K1601001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 094
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Finances et Budget
NL Financiën en Begroting
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z13
Datum 16/06/2011
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001322
FR IMPOT DIRECT
NL DIRECTE BELASTING
D DIREKTE STEUER
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0001322
FR IMPOT DIRECT
NL DIRECTE BELASTING
D DIREKTE STEUER
Eurovoc descriptoren
Code 0001335
FR IMPOT SUR LE REVENU
NL INKOMSTENBELASTING
D EINKOMMENSTEUER
Eurovoc descriptoren
Code 0004529
FR TRANSMISSION DE LA PROPRIETE
NL EIGENDOMSOVERDRACHT
D EIGENTUMSUEBERTRAGUNG
Vrije trefwoorden
Code 0023042
FR BAIL EMPHYTEOTIQUE
NL ERFPACHT
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 16/06/2011