Wetgevend bestand

Document nr. 53K1476
Sleutel 023711
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 2
NL COMMISSIE
FR COMMISSION
Titel
FR Proposition de résolution relative à l'établissement d'un calendrier concret de négociations avec l'Allemagne et les Pays-Bas sur la réactivation du Rhin de fer et la désignation du premier ministre comme coordinateur de ces négociations.
NL Voorstel van resolutie betreffende het vastleggen van een concrete timing voor de onderhandelingen met Duitsland en Nederland over de reactivering van de Ijzeren Rijn en de aanstelling van de eerste minister als coördinator van deze onderhandelingen.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution relative à l'établissement d'un calendrier concret de négociations avec l'Allemagne et les Pays-Bas sur la réactivation du Rhin de fer et la désignation du premier ministre comme coordinateur de ces négociations.
NL Voorstel van resolutie betreffende het vastleggen van een concrete timing voor de onderhandelingen met Duitsland en Nederland over de reactivering van de Ijzeren Rijn en de aanstelling van de eerste minister als coördinator van deze onderhandelingen.
Titel (kort)
FR REACTIVATION RHIN DE FER - CALENDRIER CONCRET DE NEGOCIATIONS
NL REACTIVERING IJZEREN RIJN - CONCRETE TIMING ONDERHANDELINGEN
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1476/001-2010/2011-0
Document nr 53K1476001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 18/05/2011
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20110526
Datum ronddeling 19/05/2011
Verzendingsdatum 26/05/2011
Auteur
Nummer 00917
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanvelthoven
Voornaam Peter
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 00124
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dewael
Voornaam Patrick
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 01043
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Auwera
Voornaam Liesbeth
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR TRANSPORTS - CHEMIN DE FER
NL TRANSPORTS - CHEMIN DE FER
Stemming
Datum 20/07/2011
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 21/06/2011
Datum ronddeling 21/06/2011
Type
NL ADDENDUM
FR ADDENDUM
Code 52
PDF
Link 53K1476002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00402
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Greffe/Griffie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 05/07/2011
Datum ronddeling 12/07/2011
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K1476003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01043
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Auwera
Voornaam Liesbeth
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06400
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vandeput
Voornaam Steven
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01131
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van den Bergh
Voornaam Jef
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01213
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Musin
Voornaam Linda
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 08/07/2011
Datum ronddeling 18/07/2011
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K1476004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06146
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Ridder
Voornaam Minneke
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 08/07/2011
Datum ronddeling 08/07/2011
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K1476005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 20/07/2011
Datum ronddeling 22/07/2011
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K1476006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K1242001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K1476001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 095
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Infrastructure, Communications et Entreprises publiques
NL Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06146
Naam De Ridder
Voornaam Minneke
Partij N-VA
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 05/07/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 05/07/2011
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 05/07/2011
Opmerking A L'UNANIMITE / EENPARIG
Verslag
Verslag 53K1476004
Datum verslag 08/07/2011
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 19/07/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 19/07/2011
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 20/07/2011
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001327
FR ALLEMAGNE
NL DUITSLAND
D DEUTSCHLAND
Eurovoc descriptoren
Code 0002297
FR PAYS-BAS
NL NEDERLAND
D NIEDERLANDE
Eurovoc descriptoren
Code 0003447
FR RESEAU FERROVIAIRE
NL SPOORWEGNET
D SCHIENENNETZ
Eurovoc descriptoren
Code 0003482
FR NEGOCIATION INTERNATIONALE
NL INTERNATIONALE ONDERHANDELING
D INTERNATIONALE VERHANDLUNGEN
Eurovoc descriptoren
Code 0004540
FR TRANSPORT FERROVIAIRE
NL VERVOER PER SPOOR
D SCHIENENTRANSPORT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0004540
FR TRANSPORT FERROVIAIRE
NL VERVOER PER SPOOR
D SCHIENENTRANSPORT
Eurovoc descriptoren
Code 0020947
FR RESOLUTION DU PARLEMENT
NL MOTIE VAN HET PARLEMENT
D ENTSCHLIESSUNG DES PARLAMENTS
Vrije trefwoorden
Code 0021217
FR SNCB
NL NMBS
Stemming Kamer 20/07/2011
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 18/05/2011