Wetgevend bestand

Document nr. 53K1385
Sleutel 023542
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 3
NL KAMER
FR CHAMBRE
Titel
FR Projet de loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées.
NL Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft.
Titel (kort)
FR HEURES OUVERTURE COMMERCE, ARTISANAT ET SERVICES - DEROGATIONS AUTORISEES
NL OPENINGSUREN IN HANDEL, AMBACHT EN DIENSTVERLENING - TOEGELATEN AFWIJKINGEN
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR TERMINE SENAT
Senaat NL BEEINDIGD SENAAT
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S1512/001-2011/2012-0
Document nr 53S1512001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 53
Zitting 2011/2012-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 20/03/2012
Type
NL NIET-GEEVOCEERD ONTWERP
FR PROJET NON EVOQUE
Code 68
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00193
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 20/03/2012
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53S1512001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1385/001-2010/2011-0
Document nr 53K1385001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 08/04/2011
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20110505
Datum ronddeling 11/04/2011
Verzendingsdatum 05/05/2011
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01043
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Auwera
Voornaam Liesbeth
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 00917
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanvelthoven
Voornaam Peter
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 00124
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dewael
Voornaam Patrick
Partij Open Vld
Flag 0
Commentaar
FR COMMERCE ET INDUSTRIE
NL COMMERCE ET INDUSTRIE
Stemming
Datum 01/03/2012
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 31/05/2011
Datum ronddeling 06/06/2011
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K1385002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01218
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schiltz
Voornaam Willem-Frederik
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06026
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Uyttersprot
Voornaam Karel
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00917
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanvelthoven
Voornaam Peter
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01043
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Auwera
Voornaam Liesbeth
Partij CD&V
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 23/06/2011
Datum ronddeling 23/06/2011
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K1385003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06026
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Uyttersprot
Voornaam Karel
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 23/06/2011
Datum ronddeling 23/06/2011
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K1385004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 31/01/2012
Datum ronddeling 02/02/2012
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K1385005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01043
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Auwera
Voornaam Liesbeth
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01218
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schiltz
Voornaam Willem-Frederik
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06047
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Temmerman
Voornaam Karin
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01201
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dierick
Voornaam Leen
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01243
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam George
Voornaam Joseph
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06445
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Warzée-Caverenne
Voornaam Valérie
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06255
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Emmery
Voornaam Isabelle
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 08/02/2012
Datum ronddeling 09/02/2012
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K1385006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01218
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schiltz
Voornaam Willem-Frederik
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01043
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Auwera
Voornaam Liesbeth
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00917
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanvelthoven
Voornaam Peter
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01201
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dierick
Voornaam Leen
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06106
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanheste
Voornaam Ann
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01243
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam George
Voornaam Joseph
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01207
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 13/02/2012
Datum ronddeling 14/02/2012
Type
NL AANVULLEND VERSLAG
FR RAPPORT COMPLEMENTAIRE
Code 33
PDF
Link 53K1385007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06026
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Uyttersprot
Voornaam Karel
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 13/02/2012
Datum ronddeling 13/02/2012
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K1385008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 009
Datum 01/03/2012
Datum ronddeling 02/03/2012
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K1385009
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K1708001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K1385001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 092
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Économie, Politique scientifique, Éducation, Institutions scientifiques et culturelles nationales, Classes moyennes et Agriculture
NL Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06026
Naam Uyttersprot
Voornaam Karel
Partij N-VA
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 10/05/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 10/05/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 31/05/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 14/06/2011
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 14/06/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 31/01/2012
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 31/01/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 08/02/2012
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 08/02/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 08/02/2012
Verslag
Verslag 53K1385003
Datum verslag 23/06/2011
Datum aanvul. verslag 13/02/2012
Aanvul. verslag 53K1385007
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 04
NL TERUGZENDING
FR RENVOYE
Datum 30/06/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 01/03/2012
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 01/03/2012
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 01/03/2012
Incident
Incident
NL TERUGZENDING IN COMMISSIE
FR RENVOI EN COMMISSION
Datum 30/06/2011
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Bevoegheid
Code Z13
Datum 08/04/2011
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code Z02
Datum 02/03/2012
NL WETSVOORSTEL INGEDIEND/AANGENOMEN KAMER+OVERGEZONDEN=>SENAAT
FR PROPOSITION LOI DEPOSEE/ADOPTEE CHAMBRE + TRANSMISE AU SENAT
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code C01
Datum 03/03/2012
NL EVOCATIE : BEGIN TERMIJN
FR EVOCATION : DEBUT DELAI
Aantal dagen 015
Bevoegheid
Code C02
Datum 19/03/2012
NL EVOCATIE : VERVALDATUM TERMIJN
FR EVOCATION : EXPIRATION DELAI
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code Z99
Datum 20/03/2012
NL BEEINDIGD
FR TERMINE
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000005
FR COMMERCE DE DETAIL
NL DETAILHANDEL
D EINZELHANDEL
Eurovoc descriptoren
Code 0000478
FR DISTRIBUTION COMMERCIALE
NL COMMERCIELE DISTRIBUTIE
D VERTRIEB
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0000478
FR DISTRIBUTION COMMERCIALE
NL COMMERCIELE DISTRIBUTIE
D VERTRIEB
Eurovoc descriptoren
Code 0001742
FR MAGASIN A GRANDE SURFACE
NL GROOTWARENHUIS
D LADEN MIT GROSSER VERKAUFSFLAECHE
Eurovoc descriptoren
Code 0003229
FR COMMERCE INDEPENDANT
NL ZELFSTANDIG WINKELBEDRIJF
D SELBSTSTAENDIGER HANDEL
Eurovoc descriptoren
Code 0003370
FR REPOS HEBDOMADAIRE
NL WEKELIJKSE RUSTTIJD
D WOECHENTLICHE RUHEZEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0003566
FR TRAVAIL DU DIMANCHE
NL ZONDAGSWERK
D SONNTAGSARBEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0024288
FR HORAIRE D'OUVERTURE DU COMMERCE
NL OPENINGSTIJD VAN EEN WINKEL
D LADENOEFFNUNGSZEITEN
Stemming Kamer 01/03/2012
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 27/04/2012
Datum wet 11/04/2012
Staatsblad nr. 148
Staatsblad erratum
Staatsblad erratum datum 31/07/2012
Staatsblad erratum nr. 246
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 08/04/2011