Wetgevend bestand

Document nr. 53K1249
Sleutel 023298
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution relative à la 16e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
NL Voorstel van resolutie betreffende de 16e sessie van de VN-Mensenrechtenraad.
Titel (kort)
FR LIBYE - CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME DE L'ONU
NL LIBIE - VN-MENSENRECHTENRAAD
Stand van zaken
Kamer FR CADUQUE CHAMBRE
Kamer NL VERVALLEN KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1249/001-2010/2011-0
Document nr 53K1249001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 24/02/2011
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20110224
Datum ronddeling 25/02/2011
Verzendingsdatum 24/02/2011
Auteur
Nummer 04677
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Rutten
Voornaam Gwendolyn
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 00124
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dewael
Voornaam Patrick
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 00113
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Croo
Voornaam Herman
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 01262
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Clercq
Voornaam Mathias
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01178
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Tuybens
Voornaam Bruno
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 01231
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vercamer
Voornaam Stefaan
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01094
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Brotcorne
Voornaam Christian
Partij cdH
Flag 0
Auteur
Nummer 00757
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bacquelaine
Voornaam Daniel
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 01288
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Blanchart
Voornaam Philippe
Partij PS
Flag 0
Commentaar
FR AFFAIRES ETRANGERES
NL AFFAIRES ETRANGERES
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K1248001
Datum van vervallenverklaring 28/04/2014
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K1249001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 010
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Relations extérieures
NL Buitenlandse Betrekkingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01092
Naam Vienne
Voornaam Christiane
Partij PS
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 28/02/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 28/02/2011
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000590
FR DROITS DE L'HOMME
NL RECHTEN VAN DE MENS
D MENSCHENRECHTE
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0000590
FR DROITS DE L'HOMME
NL RECHTEN VAN DE MENS
D MENSCHENRECHTE
Eurovoc descriptoren
Code 0001649
FR LIBYE
NL LIBIE
D LIBYEN
Eurovoc descriptoren
Code 0002190
FR ONU
NL ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES
D UNO
Eurovoc descriptoren
Code 0002200
FR ORGANISATION INTERNATIONALE
NL INTERNATIONALE ORGANISATIE
D INTERNATIONALE ORGANISATION
Eurovoc descriptoren
Code 0004756
FR VIOLENCE POLITIQUE
NL POLITIEK GEWELD
D POLITISCHE GEWALT
Eurovoc descriptoren
Code 0020947
FR RESOLUTION DU PARLEMENT
NL MOTIE VAN HET PARLEMENT
D ENTSCHLIESSUNG DES PARLAMENTS
Eurovoc descriptoren
Code 0026785
FR EXCLUSION D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE
NL UITSLUITING VAN EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE
D AUSSCHLUSS AUS EINER INTERNATIONALEN ORGANISATION
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 24/02/2011