Wetgevend bestand

Document nr. 53K1242
Sleutel 023280
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution relative à l'établissement d'un calendrier concret de négociations avec l'Allemagne et les Pays-Bas sur la réactivation du Rhin de fer et la designation du premier ministre pour mener ces négociations.
NL Voorstel van resolutie betreffende het vastleggen van een concrete timing voor de onderhandelingen met Duitsland en Nederland over de reactivering van de Ijzeren Rijn en de aanstelling van de eerste minister om deze onderhandelingen te leiden.
Titel (kort)
FR RHIN DE FER - ALLEMAGNE ET PAYS-BAS - CALENDRIER CONCRET DE NEGOCIATIONS
NL IJZEREN RIJN - DUITSLAND EN NEDERLAND - CONCRETE TIMING ONDERHANDELINGEN
Stand van zaken
Kamer FR SANS OBJET CHAMBRE
Kamer NL ZONDER VOORWERP KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1242/001-2010/2011-0
Document nr 53K1242001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 22/02/2011
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20110303
Datum ronddeling 22/02/2011
Verzendingsdatum 03/03/2011
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06400
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vandeput
Voornaam Steven
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01238
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jambon
Voornaam Jan
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 00915
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schoofs
Voornaam Bert
Partij VB
Flag 0
Auteur
Nummer 06147
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wollants
Voornaam Bert
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 04726
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Grosemans
Voornaam Karolien
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06401
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wouters
Voornaam Veerle
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR TRANSPORTS - CHEMIN DE FER
NL TRANSPORTS - CHEMIN DE FER
Stemming
Datum 20/07/2011
Type
Code 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 15/03/2011
Datum ronddeling 16/03/2011
Type
NL ADDENDUM
FR ADDENDUM
Code 52
PDF
Link 53K1242002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00402
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Greffe/Griffie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 16/05/2011
Datum ronddeling 18/05/2011
Type
NL INTREKKING HANDTEKENING
FR RETRAIT DE SIGNATURE
Code 82
PDF
Link 53K1242003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00402
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Greffe/Griffie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 17/05/2011
Datum ronddeling 18/05/2011
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K1242004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01208
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Kindermans
Voornaam Gerald
Partij CD&V
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 05/09/2011
Datum ronddeling 05/09/2011
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 53K1242005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06146
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Ridder
Voornaam Minneke
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUK K1476/4-2010/2011
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUK K1476/4-2010/2011
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K1476001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K1242001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 095
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Infrastructure, Communications et Entreprises publiques
NL Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06146
Naam De Ridder
Voornaam Minneke
Partij N-VA
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 17/05/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 17/05/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 05/07/2011
Kalender
Kode 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Datum 05/07/2011
Opmerking SUITE ADOPTION / TGV AANNEMING K1476/1
Verslag
Verslag 53K1242005
Datum verslag 05/09/2011
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 19/07/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 19/07/2011
Kalender
Kode 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Datum 20/07/2011
Opmerking SUITE ADOPTION / TGV AANNEMING K1476/1
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001327
FR ALLEMAGNE
NL DUITSLAND
D DEUTSCHLAND
Eurovoc descriptoren
Code 0002297
FR PAYS-BAS
NL NEDERLAND
D NIEDERLANDE
Eurovoc descriptoren
Code 0003447
FR RESEAU FERROVIAIRE
NL SPOORWEGNET
D SCHIENENNETZ
Eurovoc descriptoren
Code 0003482
FR NEGOCIATION INTERNATIONALE
NL INTERNATIONALE ONDERHANDELING
D INTERNATIONALE VERHANDLUNGEN
Eurovoc descriptoren
Code 0004540
FR TRANSPORT FERROVIAIRE
NL VERVOER PER SPOOR
D SCHIENENTRANSPORT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0004540
FR TRANSPORT FERROVIAIRE
NL VERVOER PER SPOOR
D SCHIENENTRANSPORT
Eurovoc descriptoren
Code 0020947
FR RESOLUTION DU PARLEMENT
NL MOTIE VAN HET PARLEMENT
D ENTSCHLIESSUNG DES PARLAMENTS
Vrije trefwoorden
Code 0021217
FR SNCB
NL NMBS
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 22/02/2011