Wetgevend bestand

Document nr. 53K1233
Sleutel 023262
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, en vue de supprimer le régime de sortie.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie.
Titel (kort)
FR SORTIE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE - SUPPRESSION
NL KERNUITSTAP - AFSCHAFFING
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR CADUQUE CHAMBRE
Kamer NL VERVALLEN KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1233/001-2010/2011-0
Document nr 53K1233001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 18/02/2011
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20110303
Datum ronddeling 18/02/2011
Verzendingsdatum 03/03/2011
Auteur
Nummer 06147
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wollants
Voornaam Bert
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06027
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedecker
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06026
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Uyttersprot
Voornaam Karel
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01229
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Noppen
Voornaam Flor
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR ENERGIE - ENERGIE NUCLEAIRE
NL ENERGIE - ENERGIE NUCLEAIRE
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring 28/04/2014
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K1233001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 092
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Économie, Politique scientifique, Éducation, Institutions scientifiques et culturelles nationales, Classes moyennes et Agriculture
NL Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z13
Datum 18/02/2011
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000481
FR DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE
NL ELEKTRICITEITSVOORZIENING
D STROMVERSORGUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0000755
FR ENERGIE ELECTRIQUE
NL ELEKTRISCHE ENERGIE
D ELEKTRISCHE ENERGIE
Eurovoc descriptoren
Code 0000761
FR ENERGIE NUCLEAIRE
NL KERNENERGIE
D KERNENERGIE
Eurovoc descriptoren
Code 0002323
FR APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE
NL ENERGIEVOORZIENING
D ENERGIEVERSORGUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002323
FR APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE
NL ENERGIEVOORZIENING
D ENERGIEVERSORGUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0002510
FR POLITIQUE ENERGETIQUE
NL ENERGIEBELEID
D ENERGIEPOLITIK
Eurovoc descriptoren
Code 0003756
FR DECLASSEMENT DE CENTRALE
NL STILLEGGING VAN EEN CENTRALE
D KRAFTWERKSSTILLLEGUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0005332
FR CENTRALE NUCLEAIRE
NL KERNCENTRALE
D KERNKRAFTWERK
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 18/02/2011