Wetgevend bestand

Document nr. 53K1166
Sleutel 023118
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 2
NL COMMISSIE
FR COMMISSION
Titel
FR Proposition de résolution relative à l'arrestation et à la libération du journaliste belge, Serge Dumont, enlevé en Egypte.
NL Voorstel van resolutie over de aanhouding en de vrijlating van de in Egypte ontvoerde Belgische journalist Serge Dumont.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution relative à la libération du journaliste belge, Serge Dumont, enlevé en Egypte.
NL Voorstel van resolutie over de vrijlating van de in Egypte ontvoerde Belgische journalist Serge Dumont.
Titel (kort)
FR EGYPTE - JOURNALISTE BELGE SERGE DUMONT - LIBERATION
NL EGYPTE - BELGISCHE JOURNALIST SERGE DUMONT - VRIJLATING
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1166/001-2010/2011-0
Document nr 53K1166001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 03/02/2011
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20110203
Datum ronddeling 03/02/2011
Verzendingsdatum 03/02/2011
Auteur
Nummer 00542
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Mayeur
Voornaam Yvan
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 00834
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Giet
Voornaam Thierry
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 00565
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Maelen
Voornaam Dirk
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 00113
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Croo
Voornaam Herman
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 00757
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bacquelaine
Voornaam Daniel
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 01231
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vercamer
Voornaam Stefaan
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01076
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Partij cdH
Flag 0
Auteur
Nummer 01191
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Boulet
Voornaam Juliette
Partij Ecolo-Groen!
Flag 0
Auteur
Nummer 01199
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Vriendt
Voornaam Wouter
Partij Ecolo-Groen!
Flag 0
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR AFFAIRES ETRANGERES
NL AFFAIRES ETRANGERES
Stemming
Datum 03/03/2011
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 15/02/2011
Datum ronddeling 17/02/2011
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K1166002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01288
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Blanchart
Voornaam Philippe
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 21/02/2011
Datum ronddeling 22/02/2011
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K1166003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01092
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vienne
Voornaam Christiane
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 21/02/2011
Datum ronddeling 21/02/2011
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K1166004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 03/03/2011
Datum ronddeling 14/03/2011
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K1166005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K1166001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 010
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Relations extérieures
NL Buitenlandse Betrekkingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01092
Naam Vienne
Voornaam Christiane
Partij PS
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 15/02/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 15/02/2011
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 15/02/2011
Opmerking A L'UNANIMITE/EENPARIG
Verslag
Verslag 53K1166003
Datum verslag 21/02/2011
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 02
NL STEM. URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 03/02/2011
Opmerking ADOPTEE/AANGENOMEN
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 03/03/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 03/03/2011
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 03/03/2011
Incident
Incident
NL STEMMING OVER URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 03/02/2011
Opmerking ADOPTEE / AANGENOMEN
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000698
FR EGYPTE
NL EGYPTE
D AEGYPTEN
Eurovoc descriptoren
Code 0001632
FR LIBERTE DE LA PRESSE
NL PERSVRIJHEID
D PRESSEFREIHEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0002512
FR POLITIQUE EXTERIEURE
NL BUITENLANDS BELEID
D AUSSENPOLITIK
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002512
FR POLITIQUE EXTERIEURE
NL BUITENLANDS BELEID
D AUSSENPOLITIK
Eurovoc descriptoren
Code 0003598
FR PROFESSION DE LA COMMUNICATION
NL BEROEP IN DE COMMUNICATIESECTOR
D BERUF IN DER KOMMUNIKATIONSBRANCHE
Eurovoc descriptoren
Code 0004756
FR VIOLENCE POLITIQUE
NL POLITIEK GEWELD
D POLITISCHE GEWALT
Eurovoc descriptoren
Code 0020947
FR RESOLUTION DU PARLEMENT
NL MOTIE VAN HET PARLEMENT
D ENTSCHLIESSUNG DES PARLAMENTS
Stemming Kamer 03/03/2011
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 03/02/2011