Wetgevend bestand

Document nr. 53K1070
Sleutel 023003
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en ce qui concerne la vignette automobile.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen wat het autovignet betreft.
Titel (kort)
FR VEHICULES AUTOMOTEURS ASSURANCE OBLIGATOIRE RESPONSABILITE VIGNETTE AUTOM.
NL MOTORRIJTUIGEN - VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING - AUTOVIGNET
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR CADUQUE CHAMBRE
Kamer NL VERVALLEN KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1070/001-2010/2011-0
Document nr 53K1070001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 19/01/2011
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20110125
Datum ronddeling 19/01/2011
Verzendingsdatum 25/01/2011
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06027
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedecker
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06026
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Uyttersprot
Voornaam Karel
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01229
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Noppen
Voornaam Flor
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR ASSURANCES
NL ASSURANCES
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K0523001
Datum van vervallenverklaring 28/04/2014
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K1070001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 092
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Économie, Politique scientifique, Éducation, Institutions scientifiques et culturelles nationales, Classes moyennes et Agriculture
NL Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01207
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 01/03/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 22/03/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 14/02/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 27/11/2012
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z13
Datum 19/01/2011
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0003318
FR ASSURANCE AUTOMOBILE
NL AUTOVERZEKERING
D KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003318
FR ASSURANCE AUTOMOBILE
NL AUTOVERZEKERING
D KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003585
FR ASSURANCE OBLIGATOIRE
NL VERPLICHTE VERZEKERING
D PFLICHTVERSICHERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003950
FR RESPONSABILITE CIVILE
NL CIVIELE AANSPRAKELIJKHEID
D ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 19/01/2011