Wetgevend bestand

Document nr. 53K0864
Sleutel 022688
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi réformant l'Ordre des Architectes.
NL Wetsvoorstel houdende de hervorming van de Orde van Architecten.
Titel (kort)
FR ORDRE DES ARCHITECTES - SCISSION
NL ORDE VAN ARCHITECTEN - SPLITSING
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR CADUQUE CHAMBRE
Kamer NL VERVALLEN KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0864/001-2010/2011-0
Document nr 53K0864001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 17/12/2010
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20101223
Datum ronddeling 20/12/2010
Verzendingsdatum 23/12/2010
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01238
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jambon
Voornaam Jan
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06026
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Uyttersprot
Voornaam Karel
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06147
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wollants
Voornaam Bert
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01229
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Noppen
Voornaam Flor
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR ORGANISATION DE LA PROFESSION - ARCHITECTES
NL ORGANISATION DE LA PROFESSION - ARCHITECTES
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K0086001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K0892001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K1275001
Datum van vervallenverklaring 28/04/2014
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K0864001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 092
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Économie, Politique scientifique, Éducation, Institutions scientifiques et culturelles nationales, Classes moyennes et Agriculture
NL Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06106
Naam Vanheste
Voornaam Ann
Partij sp.a
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 25/01/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 25/01/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 15/02/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 26/04/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 27/11/2012
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z13
Datum 17/12/2010
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0002172
FR ORDRE PROFESSIONNEL
NL BEROEPSORDE
D BERUFSKAMMER
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002172
FR ORDRE PROFESSIONNEL
NL BEROEPSORDE
D BERUFSKAMMER
Eurovoc descriptoren
Code 0002189
FR ORGANISATION DE LA PROFESSION
NL BEROEPSORGANISATIE
D ORGANISIERUNG DES BERUFSSTANDES
Eurovoc descriptoren
Code 0004191
FR PROFESSION DE L'URBANISME
NL STEDENBOUWKUNDIG BEROEP
D STADTPLANER
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 17/12/2010