Wetgevend bestand

Document nr. 53K0713
Sleutel 022427
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 3
NL KAMER
FR CHAMBRE
Titel
FR Projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des sportifs.
NL Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars betreft.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des sportifs.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars betreft.
Titel (kort)
FR REMUNERATIONS SPORTIFS - PRECOMPTE PROFESSIONNEL - DISPENSE VERSEMENT
NL BEZOLDIGINGEN SPORTBEOEFENAARS BEDRIJFSVOORHEFFING VRIJSTELLING DOORSTORTEN
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR TERMINE SENAT
Senaat NL BEEINDIGD SENAAT
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S0872/001-2010/2011-0
Document nr 53S0872001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 05/04/2011
Type
NL NIET-GEEVOCEERD ONTWERP
FR PROJET NON EVOQUE
Code 68
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00193
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 05/04/2011
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53S0872001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0713/001-2010/2011-0
Document nr 53K0713001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 26/11/2010
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20101202
Datum ronddeling 26/11/2010
Verzendingsdatum 02/12/2010
Auteur
Nummer 01238
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jambon
Voornaam Jan
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06401
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wouters
Voornaam Veerle
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01219
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Smeyers
Voornaam Sarah
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01131
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van den Bergh
Voornaam Jef
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 00113
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Croo
Voornaam Herman
Partij Open Vld
Flag 0
Commentaar
FR IMPOTS - IMPOTS DIRECTS
NL IMPOTS - IMPOTS DIRECTS
Stemming
Datum 17/03/2011
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 07/12/2010
Datum ronddeling 08/12/2010
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K0713002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01238
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jambon
Voornaam Jan
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 23/12/2010
Datum ronddeling 30/12/2010
Type
NL ERRATA
FR ERRATA
Code 38
PDF
Link 53K0713003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 15/02/2011
Datum ronddeling 16/02/2011
Type
NL ADVIES
FR AVIS
Code 40
PDF
Link 53K0713004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Commentaar
Commentaar NL COUR DES COMPTES / REKENHOF
Commentaar FR COUR DES COMPTES / REKENHOF
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 23/02/2011
Datum ronddeling 25/02/2011
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K0713005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00946
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gerkens
Voornaam Muriel
Partij Ecolo-Groen!
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01205
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gilkinet
Voornaam Georges
Partij Ecolo-Groen!
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01189
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Almaci
Voornaam Meyrem
Partij Ecolo-Groen!
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 03/03/2011
Datum ronddeling 03/03/2011
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K0713006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00565
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Maelen
Voornaam Dirk
Partij sp.a
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 03/03/2011
Datum ronddeling 03/03/2011
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K0713007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 17/03/2011
Datum ronddeling 18/03/2011
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K0713008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00565
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Maelen
Voornaam Dirk
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01087
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gennez
Voornaam Caroline
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01227
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen!
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01205
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gilkinet
Voornaam Georges
Partij Ecolo-Groen!
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 009
Datum 17/03/2011
Datum ronddeling 18/03/2011
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K0713009
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K0713001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 094
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Finances et Budget
NL Financiën en Begroting
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 00565
Naam Van der Maelen
Voornaam Dirk
Partij sp.a
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 08/12/2010
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 08/12/2010
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 02/02/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 16/02/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 23/02/2011
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 23/02/2011
Verslag
Verslag 53K0713006
Datum verslag 03/03/2011
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 17/03/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 17/03/2011
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 17/03/2011
Incident
Bevoegheid
Code Z13
Datum 26/11/2010
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code Z02
Datum 18/03/2011
NL WETSVOORSTEL INGEDIEND/AANGENOMEN KAMER+OVERGEZONDEN=>SENAAT
FR PROPOSITION LOI DEPOSEE/ADOPTEE CHAMBRE + TRANSMISE AU SENAT
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code C01
Datum 19/03/2011
NL EVOCATIE : BEGIN TERMIJN
FR EVOCATION : DEBUT DELAI
Aantal dagen 015
Bevoegheid
Code C02
Datum 04/04/2011
NL EVOCATIE : VERVALDATUM TERMIJN
FR EVOCATION : EXPIRATION DELAI
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code Z99
Datum 05/04/2011
NL BEEINDIGD
FR TERMINE
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000943
FR EXONERATION FISCALE
NL BELASTINGVRIJSTELLING
D STEUERBEFREIUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0001322
FR IMPOT DIRECT
NL DIRECTE BELASTING
D DIREKTE STEUER
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0001322
FR IMPOT DIRECT
NL DIRECTE BELASTING
D DIREKTE STEUER
Eurovoc descriptoren
Code 0001335
FR IMPOT SUR LE REVENU
NL INKOMSTENBELASTING
D EINKOMMENSTEUER
Eurovoc descriptoren
Code 0004270
FR SPORT
NL SPORT
D SPORT
Eurovoc descriptoren
Code 0024367
FR ORGANISATION SPORTIVE
NL SPORTORGANISATIE
D SPORTVERBAND
Stemming Kamer 17/03/2011
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 13/05/2011
Datum wet 28/04/2011
Staatsblad nr. 140
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 26/11/2010