Wetgevend bestand

Document nr. 53K0504
Sleutel 022097
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la prise en charge des enfants.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het ten laste nemen van de kinderen betreft.
Titel (kort)
FR MARIAGE - PRISE EN CHARGE DES ENFANTS - QUOTITE EXEMPTEE D'IMPOT
NL HUWELIJK - TEN LASTE NEMEN VAN KINDEREN - BELASTINGVRIJE SOM
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR CADUQUE CHAMBRE
Kamer NL VERVALLEN KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0504/001-2010/2011-0
Document nr 53K0504001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 28/10/2010
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20101118
Datum ronddeling 29/10/2010
Verzendingsdatum 18/11/2010
Auteur
Nummer 06401
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wouters
Voornaam Veerle
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01238
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jambon
Voornaam Jan
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01229
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Noppen
Voornaam Flor
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR IMPOTS - IMPOTS DIRECTS
NL IMPOTS - IMPOTS DIRECTS
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 10/08/2012
Datum ronddeling 07/09/2012
Type
NL ADVIES
FR AVIS
Code 40
PDF
Link 53K0504002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Commentaar
Commentaar NL COUR DES COMPTES / REKENHOF
Commentaar FR COUR DES COMPTES / REKENHOF
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 03/10/2012
Datum ronddeling 04/10/2012
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K0504003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06401
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wouters
Voornaam Veerle
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring 28/04/2014
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K0504001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 094
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Finances et Budget
NL Financiën en Begroting
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06027
Naam Dedecker
Voornaam Peter
Partij N-VA
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 06/07/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 06/07/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 16/10/2012
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 12/02/2014
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z13
Datum 28/10/2010
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000367
FR DEDUCTION FISCALE
NL BELASTINGAFTREK
D STEUERABZUG
Eurovoc descriptoren
Code 0000766
FR ENFANT
NL KIND
D KIND
Eurovoc descriptoren
Code 0001322
FR IMPOT DIRECT
NL DIRECTE BELASTING
D DIREKTE STEUER
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0001322
FR IMPOT DIRECT
NL DIRECTE BELASTING
D DIREKTE STEUER
Eurovoc descriptoren
Code 0001335
FR IMPOT SUR LE REVENU
NL INKOMSTENBELASTING
D EINKOMMENSTEUER
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 28/10/2010