Wetgevend bestand

Document nr. 53K0238
Sleutel 021698
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la condamnation de l'officier de l'état civil au paiement d'une indemnité de procédure.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de veroordeling van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding betreft.
Titel (kort)
FR OFFICIER DE L'ETAT CIVIL - INDEMNITE DE PROCEDURE
NL AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR CADUQUE CHAMBRE
Kamer NL VERVALLEN KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0238/001-0/2010-1
Document nr 53K0238001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 0/2010-1
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 30/09/2010
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20101014
Datum ronddeling 05/10/2010
Verzendingsdatum 14/10/2010
Auteur
Nummer 01240
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Terwingen
Voornaam Raf
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01201
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dierick
Voornaam Leen
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01190
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Becq
Voornaam Sonja
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01043
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Auwera
Voornaam Liesbeth
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 00826
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Verherstraeten
Voornaam Servais
Partij CD&V
Flag 0
Commentaar
FR PROCEDURE CIVILE
NL PROCEDURE CIVILE
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring 28/04/2014
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K0238001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 009
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Justice
NL Justitie
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z13
Datum 30/09/2010
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001055
FR FONCTIONNAIRE
NL AMBTENAAR
D BEAMTER
Eurovoc descriptoren
Code 0001088
FR FRAIS DE JUSTICE
NL GERECHTSKOSTEN
D GERICHTSKOSTEN
Eurovoc descriptoren
Code 0001828
FR MARIAGE
NL HUWELIJK
D EHESCHLIESSUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0002711
FR PROCEDURE CIVILE
NL BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
D ZIVILPROZESS
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002711
FR PROCEDURE CIVILE
NL BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
D ZIVILPROZESS
Eurovoc descriptoren
Code 0026838
FR MARIAGE DE COMPLAISANCE
NL SCHIJNHUWELIJK
D SCHEINEHE
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 30/09/2010