Wetgevend bestand

Document nr. 51K2496
Sleutel 016383
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 3
NL KAMER
FR CHAMBRE
Titel
FR Projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
NL Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
Titel (kort)
FR DROITS DES VOLONTAIRES-RESPONSABILITE-ASSOCIATION DE FAIT
NL RECHTEN VAN VRIJWILLIGERS-AANSPRAKELIJKHEID-FEITELIJKE VERENIGING
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR TERMINE SENAT
Senaat NL BEEINDIGD SENAAT
Zittingsperiode 51
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S1744/001-2005/2006-0
Document nr 51S1744001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 51
Zitting 2005/2006-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 27/06/2006
Type
NL NIET-GEEVOCEERD ONTWERP
FR PROJET NON EVOQUE
Code 68
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00193
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 27/06/2006
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 51S1744001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2496/001-2005/2006-0
Document nr 51K2496001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 51
Zitting 2005/2006-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 18/05/2006
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20060518
Datum ronddeling 19/05/2006
Verzendingsdatum 18/05/2006
Auteur
Nummer 01075
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Gool
Voornaam Greet
Partij sp.a-spirit
Flag 0
Auteur
Nummer 00895
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Block
Voornaam Maggie
Partij VLD
Flag 0
Auteur
Nummer 00588
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Cahay-André
Voornaam Pierrette
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 00746
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delizée
Voornaam Jean-Marc
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 00800
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam D'hondt
Voornaam Greta
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01121
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Drèze
Voornaam Benoît
Partij cdH
Flag 0
Auteur
Nummer 00946
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gerkens
Voornaam Muriel
Partij ECOLO
Flag 0
Auteur
Nummer 01072
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Storms
Voornaam Annelies
Partij sp.a-spirit
Flag 0
Commentaar
FR DROIT SOCIAL - BENEVOLES
NL DROIT SOCIAL - BENEVOLES
Stemming
Datum 08/06/2006
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 24/05/2006
Datum ronddeling 29/05/2006
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 51K2496002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00746
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delizée
Voornaam Jean-Marc
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01139
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Biesen
Voornaam Luk
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01102
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Turtelboom
Voornaam Annemie
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00946
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gerkens
Voornaam Muriel
Partij ECOLO
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00800
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam D'hondt
Voornaam Greta
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01121
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Drèze
Voornaam Benoît
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01075
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Gool
Voornaam Greet
Partij sp.a-spirit
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01072
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Storms
Voornaam Annelies
Partij sp.a-spirit
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 31/05/2006
Datum ronddeling 01/06/2006
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 51K2496003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01075
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Gool
Voornaam Greet
Partij sp.a-spirit
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00800
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam D'hondt
Voornaam Greta
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01121
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Drèze
Voornaam Benoît
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00746
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delizée
Voornaam Jean-Marc
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01072
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Storms
Voornaam Annelies
Partij sp.a-spirit
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01102
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Turtelboom
Voornaam Annemie
Partij VLD
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 06/06/2006
Datum ronddeling 07/06/2006
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 51K2496004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01121
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Drèze
Voornaam Benoît
Partij cdH
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 07/06/2006
Datum ronddeling 12/06/2006
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 51K2496005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01099
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Lombeek-Jacobs
Voornaam Danielle
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 07/06/2006
Datum ronddeling 07/06/2006
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 51K2496006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 08/06/2006
Datum ronddeling 09/06/2006
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 51K2496007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 51K2496001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 005
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Affaires sociales
NL Sociale Zaken
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01099
Naam Van Lombeek-Jacobs
Voornaam Danielle
Partij PS
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 24/05/2006
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 24/05/2006
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 31/05/2006
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 06/06/2006
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 06/06/2006
Opmerking A L'UNANIMITE/EENPARIG
Verslag
Verslag 51K2496005
Datum verslag 07/06/2006
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 02
NL STEM. URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 18/05/2006
Opmerking A L'UNANIMITE/EENPARIG
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 08/06/2006
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 08/06/2006
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 08/06/2006
Incident
Incident
NL STEMMING OVER URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 18/05/2006
Opmerking A L'UNANIMITE/EENPARIG
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Bevoegheid
Code Z13
Datum 18/05/2006
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code Z02
Datum 09/06/2006
NL WETSVOORSTEL INGEDIEND/AANGENOMEN KAMER+OVERGEZONDEN=>SENAAT
FR PROPOSITION LOI DEPOSEE/ADOPTEE CHAMBRE + TRANSMISE AU SENAT
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code C01
Datum 10/06/2006
NL EVOCATIE : BEGIN TERMIJN
FR EVOCATION : DEBUT DELAI
Aantal dagen 015
Bevoegheid
Code C02
Datum 26/06/2006
NL EVOCATIE : VERVALDATUM TERMIJN
FR EVOCATION : EXPIRATION DELAI
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code Z99
Datum 27/06/2006
NL BEEINDIGD
FR TERMINE
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0003345
FR BENEVOLAT
NL VRIJWILLIGERSWERK
D EHRENAMTLICHE TAETIGKEIT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003345
FR BENEVOLAT
NL VRIJWILLIGERSWERK
D EHRENAMTLICHE TAETIGKEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0003543
FR TRAVAIL NON REMUNERE
NL ONBETAALD WERK
D UNENTGELTLICHE TAETIGKEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0004074
FR SECURITE SOCIALE
NL SOCIALE ZEKERHEID
D SOZIALE SICHERHEIT
Stemming Kamer 08/06/2006
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 11/08/2006
Datum wet 19/07/2006
Staatsblad nr. 255
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 18/05/2006