Wetgevend bestand

Document nr. 51K2217
Sleutel 016005
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, concernant le contrôle des films.
NL Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met betrekking tot de filmkeuring.
Titel (kort)
FR CONTROLE DES FILMS - COMPETENCE
NL FILMKEURING - BEVOEGDHEID
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR CADUQUE CHAMBRE
Kamer NL VERVALLEN KAMER
Zittingsperiode 51
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2217/001-2005/2006-0
Document nr 51K2217001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 51
Zitting 2005/2006-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 19/01/2006
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20060202
Datum ronddeling 20/01/2006
Verzendingsdatum 02/02/2006
Auteur
Nummer 01107
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam T'Sijen
Voornaam Koen
Partij sp.a-spirit
Flag 0
Commentaar
FR JEUNESSE - PROTECTION DE LA JEUNESSE
NL JEUNESSE - PROTECTION DE LA JEUNESSE
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring 02/05/2007
Ontheven van verval
Datum
Nummer 51K2217001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 19/01/2006
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001538
FR JEUNE
NL JONGERE
D JUNGER MENSCH
Eurovoc descriptoren
Code 0001950
FR MINORITE CIVILE
NL MINDERJARIGHEID
D MINDERJAEHRIGKEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0003102
FR REGIONALISATION
NL GEWESTVORMING
D REGIONALISIERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003102
FR REGIONALISATION
NL GEWESTVORMING
D REGIONALISIERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003943
FR PROTECTION DE L'ENFANCE
NL KINDERBESCHERMING
D JUGENDSCHUTZ
Eurovoc descriptoren
Code 0004866
FR REGIONS ET COMMUNAUTES DE BELGIQUE
NL GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE
D REGIONEN UND GEMEINSCHAFTEN BELGIENS
Eurovoc descriptoren
Code 0005419
FR CINEMA
NL FILM
D FILMKUNST
Eurovoc-kandidaat-descriptoren
Code 0020920
FR COMMUNAUTE ET REGION
NL GEMEENSCHAP EN GEWEST
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 19/01/2006