Wetgevend bestand

Document nr. 50K1141
Sleutel 010676
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 3
NL KAMER
FR CHAMBRE
Titel
FR Révision de la Constitution. Révision du titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article 11bis relatif au droit des femmes et des hommes à l'égalité et favorisant leur égal accès aux mandats électifs et publics.
NL Herziening van de Grondwet. Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een artikel 11bis in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution Révision du titre II de la Constitution, en vue d'y insérer une disposition relative au droit des femmes et des hommes à l'égalité et favorisant leur égal accès aux mandats électifs et publics.
NL Herziening van de Grondwet Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten.
Titel (kort)
FR REVISION CONSTITUTION - ART. 11BIS - EGALITE FEMMES & HOMMES
NL HERZIENING GRONDWET - ART. 11BIS - GELIJKHEID VROUWEN & MANNEN
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 50
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1141/001-2000/2001-0
Document nr 50K1141001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 50
Zitting 2000/2001-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 09/03/2001
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 12/03/2001
Verzendingsdatum 09/03/2001
Auteur
Nummer 00194
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
NL DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
Stemming
Datum 24/01/2002
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 27/11/2001
Datum ronddeling 03/12/2001
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 50K1141002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00852
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Milquet
Voornaam Joëlle
Partij PSC
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 12/12/2001
Datum ronddeling 14/12/2001
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 50K1141003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00933
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pieters
Voornaam Danny
Partij VU-ID
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00875
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Leterme
Voornaam Yves
Partij CD&V
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 08/01/2002
Datum ronddeling 11/01/2002
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 50K1141004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00875
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Leterme
Voornaam Yves
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00901
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schauvliege
Voornaam Joke
Partij CD&V
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 18/01/2002
Datum ronddeling 18/01/2002
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 50K1141005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00898
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Moerman
Voornaam Fientje
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00852
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Milquet
Voornaam Joëlle
Partij PSC
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL ZIE/VOIR 1140/2
Commentaar FR ZIE/VOIR 1140/2
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 24/01/2002
Datum ronddeling 24/01/2002
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 50K1141006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 50K1140001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 50K1141001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S0465/001-1999/2000-0
Document nr 50S0465001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 50
Zitting 1999/2000-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 08/06/2000
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00188
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PUBLIC - CONSTITUTION (VOIR K1140/1 & K1141/1).
NL DROIT PUBLIC - CONSTITUTION (VOIR K1140/1 & K1141/1).
Stemming
Datum 08/03/2001
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 06/12/2000
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 50S0465002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00973
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Riet
Voornaam Iris
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00970
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Taelman
Voornaam Martine
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00974
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wille
Voornaam Paul
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00965
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Nagy
Voornaam Marie
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00623
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Cheron
Voornaam Marcel
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00961
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laloy
Voornaam Marie-José
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00960
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Kaçar
Voornaam Meryem
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00635
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de T'Serclaes
Voornaam Nathalie
Partij PRLFDF
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00847
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de Béthune
Voornaam Sabine
Partij CVP
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00971
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vankrunkelsven
Voornaam Patrik
Partij VU-ID
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 15/02/2001
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 50S0465003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00635
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de T'Serclaes
Voornaam Nathalie
Partij PRLFDF
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00856
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Willame-Boonen
Voornaam Magdeleine
Partij PSC
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00606
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Mahoux
Voornaam Philippe
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00504
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanlerberghe
Voornaam Myriam
Partij SP
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00335
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Monfils
Voornaam Philippe
Partij PRLFDF
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00970
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Taelman
Voornaam Martine
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00965
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Nagy
Voornaam Marie
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00705
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lozie
Voornaam Frans
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00063
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Happart
Voornaam Jean-Marie
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00847
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de Béthune
Voornaam Sabine
Partij CVP
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00960
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Kaçar
Voornaam Meryem
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00623
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Cheron
Voornaam Marcel
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00285
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Moens
Voornaam Guy
Partij SP
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00973
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Riet
Voornaam Iris
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00719
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vandenberghe
Voornaam Hugo
Partij CVP
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00971
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vankrunkelsven
Voornaam Patrik
Partij VU-ID
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 06/03/2001
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 50S0465004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00973
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Riet
Voornaam Iris
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00635
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de T'Serclaes
Voornaam Nathalie
Partij PRLFDF
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 06/03/2001
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 50S0465005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 50S0465001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 00898
Naam Moerman
Voornaam Fientje
Partij VLD
Rapporteur
Sleutel 00852
Naam Milquet
Voornaam Joëlle
Partij PSC
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 12/12/2001
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 08/01/2002
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 08/01/2002
Verslag
Verslag 50K1141005
Datum verslag 18/01/2002
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 23/01/2002
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 24/01/2002
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 08/03/2001
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 08/03/2001
Opmerking ART. 10
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 08/03/2001
Opmerking ART. 11BIS
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 08/06/2000
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003937
FR EGALITE HOMME-FEMME
NL GELIJKE BEHANDELING VAN MAN EN VROUW
D GLEICHHEIT VON MANN UND FRAU
Stemming Kamer 24/01/2002
Stemming Senaat 08/03/2001
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 26/02/2002
Datum wet 21/02/2002
Staatsblad nr. 065
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 08/06/2000