Wetgevend bestand

Document nr. 50K0424
Sleutel 009713
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution Révision du titre II de la Constitution, en vue d'y insérer des dispositions nouvelles permettant d'assurer la protection des droits de l'enfant à l'intégrité morale, physique, mentale et sexuelle.
NL Herziening van de Grondwet Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren.
Titel (kort)
FR REVISION CONSTITUTION - ART. 23 - DROIT AU RESPECT INTEGRITE PHYSIQUE
NL HERZIENING GRONDWET - ART. 23 - RECHT OP EERBIEDIGING FYSIEKE INTEGRITEIT
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 50
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0424/001-1999/2000-0
Document nr 50K0424001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 50
Zitting 1999/2000-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 03/02/2000
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 07/02/2000
Verzendingsdatum 03/02/2000
Auteur
Nummer 00194
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 24/02/2000
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 18/02/2000
Datum ronddeling 18/02/2000
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 50K0424002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00940
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Genot
Voornaam Zoé
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 24/02/2000
Datum ronddeling 24/02/2000
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 50K0424003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 50K0205001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 50K0424001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S0021/001-0/1999-1
Document nr 50S0021001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 50
Zitting 0/1999-1
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 16/07/1999
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00635
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de T'Serclaes
Voornaam Nathalie
Partij PRLFDF
Flag 0
Stemming
Datum 27/01/2000
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 18/11/1999
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 50S0021002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00966
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Nyssens
Voornaam Clotilde
Partij PSC
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00856
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Willame-Boonen
Voornaam Magdeleine
Partij PSC
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00847
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de Béthune
Voornaam Sabine
Partij CVP
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00635
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de T'Serclaes
Voornaam Nathalie
Partij PRLFDF
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00285
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Moens
Voornaam Guy
Partij SP
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00970
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Taelman
Voornaam Martine
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00974
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wille
Voornaam Paul
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00623
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Cheron
Voornaam Marcel
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00705
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lozie
Voornaam Frans
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 16/12/1999
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 50S0021003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00635
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de T'Serclaes
Voornaam Nathalie
Partij PRLFDF
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00285
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Moens
Voornaam Guy
Partij SP
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00970
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Taelman
Voornaam Martine
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00973
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Riet
Voornaam Iris
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00966
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Nyssens
Voornaam Clotilde
Partij PSC
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00623
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Cheron
Voornaam Marcel
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00705
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lozie
Voornaam Frans
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00847
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de Béthune
Voornaam Sabine
Partij CVP
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00719
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vandenberghe
Voornaam Hugo
Partij CVP
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00962
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lindekens
Voornaam Kathy
Partij SP
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 13/01/2000
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 50S0021004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00970
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Taelman
Voornaam Martine
Partij VLD
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 13/01/2000
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 50S0021005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 27/01/2000
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 50S0021006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00194
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 50S0021001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 00940
Naam Genot
Voornaam Zoé
Partij Agalev-Ecolo
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 08/02/2000
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 08/02/2000
Verslag
Verslag 50K0424002
Datum verslag 18/02/2000
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 23/02/2000
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 24/02/2000
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 27/01/2000
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 27/01/2000
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 16/07/1999
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000766
FR ENFANT
NL KIND
D KIND
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003967
FR CRIME CONTRE LES PERSONNES
NL MISDAAD TEGEN DE PERSONEN
D VERBRECHEN GEGEN PERSONEN
Eurovoc descriptoren
Code 0004754
FR VIOLENCE
NL GEWELD
D GEWALT
Stemming Kamer 24/02/2000
Stemming Senaat 27/01/2000
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 25/05/2000
Datum wet 23/03/2000
Staatsblad nr. 103
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 16/07/1999