Wetgevend bestand

Document nr. 49K0936
Sleutel 007625
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution Révision de l'article 130 de la Constitution, de manière à transférer à la Communauté germanophone l'emploi des langues dans l'enseignement.
NL Herziening van de Grondwet Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige gemeenschap.
Titel (kort)
FR REVISION CONSTITUTION ART. 130 COMMUNAUTE GERMANOPHONE LANGUES ENSEIGNEMENT
NL HERZIENING GRONDWET ART. 130 TALEN ONDERWIJS DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 49
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0936/001-1996/1997-0
Document nr 49K0936001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 49
Zitting 1996/1997-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 24/02/1997
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 28/02/1997
Verzendingsdatum 24/02/1997
Auteur
Nummer 00194
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 30/04/1997
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 27/03/1997
Datum ronddeling 02/04/1997
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 49K0936002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00750
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Versnick
Voornaam Geert
Partij VLD
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 49K0936001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S0279/001-1995/1996-0
Document nr 49S0279001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 49
Zitting 1995/1996-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 07/03/1996
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00564
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Foret
Voornaam Michel
Partij PRLFDF
Flag 0
Auteur
Nummer 00522
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Desmedt
Voornaam Claude
Partij PRLFDF
Flag 0
Stemming
Datum 20/02/1997
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 30/01/1997
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 49S0279002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00522
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Desmedt
Voornaam Claude
Partij PRLFDF
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 06/02/1997
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 49S0279003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00845
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chantraine
Voornaam Hubert
Partij PSC
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 06/02/1997
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 49S0279004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 49S0279001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL GESLOTEN
FR HUIS CLOS
Code N
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 00750
Naam Versnick
Voornaam Geert
Partij VLD
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 18/03/1997
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 18/03/1997
Verslag
Verslag 49K0936002
Datum verslag 27/03/1997
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 30/04/1997
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 30/04/1997
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 20/02/1997
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 20/02/1997
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 07/03/1996
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000786
FR ENSEIGNEMENT
NL ONDERWIJS
D UNTERRICHTSWESEN
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0021593
FR COMMUNAUTE GERMANOPHONE
NL DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
D DEUSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
Eurovoc descriptoren
Code 0022119
FR EMPLOI DES LANGUES
NL TAALGEBRUIK
D SPRACHREGELUNG
Stemming Kamer 30/04/1997
Stemming Senaat 20/02/1997
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 21/06/1997
Datum wet 20/05/1997
Staatsblad nr. 116
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 07/03/1996