Wetgevend bestand

Document nr. 49K0572
Sleutel 007180
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 4
NL SENAAT
FR SENAT
Titel
FR Projet de texte complétant l'article 41 de la Constitution par des alinéas 2, 3 et 4.
NL Ontwerp van tekst houdende aanvulling van artikel 41 van de Grondwet met een tweede, derde en vierde lid.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution Révision de l'article 41 de la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet Herziening van artikel 41 van de Grondwet.
Titel (kort)
FR REVISION CONSTITUTION - ART. 41 - ORGANES TERRITOIRES INTRACOMMUNAUX
NL HERZIENING GRONDWET - ART. 41 - BINNENGEMEENTELIJKE TERRITORIALE ORGANEN
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 49
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0572/001-1995/1996-0
Document nr 49K0572001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 49
Zitting 1995/1996-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 10/05/1996
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 15/05/1996
Verzendingsdatum 10/05/1996
Auteur
Nummer 00194
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 23/01/1997
Type
Code 18
NL GEWIJZIGD
FR AMENDE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 14/11/1996
Datum ronddeling 26/11/1996
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 49K0572002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00114
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Michel
Voornaam Louis
Partij PRLFDF
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 18/12/1996
Datum ronddeling 23/12/1996
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 49K0572003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00797
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delathouwer
Voornaam Robert
Partij SP
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 15/01/1997
Datum ronddeling 16/01/1997
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 49K0572004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00797
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delathouwer
Voornaam Robert
Partij SP
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 15/01/1997
Datum ronddeling 16/01/1997
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 49K0572005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 20/01/1997
Datum ronddeling 27/01/1997
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 49K0572006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00808
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lowie
Voornaam Ignace
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 49K0407001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 49K0408001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 49K0572001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S0185/001-1995/1996-0
Document nr 49S0185001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 49
Zitting 1995/1996-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 30/11/1995
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00500
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Erdman
Voornaam Fred
Partij SP
Flag 0
Auteur
Nummer 00842
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Caluwé
Voornaam Ludwig
Partij CVP
Flag 0
Auteur
Nummer 00136
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Coveliers
Voornaam Hugo
Partij VLD
Flag 0
Auteur
Nummer 00841
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Boutmans
Voornaam Eddy
Partij Agalev-Ecolo
Flag 0
Auteur
Nummer 00531
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Loones
Voornaam Jan
Partij VU
Flag 0
Stemming
Datum 27/02/1997
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 27/03/1996
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 49S0185002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00250
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lallemand
Voornaam Roger
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00245
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hotyat
Voornaam Robert
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00136
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Coveliers
Voornaam Hugo
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00850
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Goris
Voornaam Stef
Partij VLD
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 30/04/1996
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 49S0185003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00842
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Caluwé
Voornaam Ludwig
Partij CVP
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 30/04/1996
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 49S0185004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 09/05/1996
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 49S0185005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00194
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 24/01/1997
Datum ronddeling
Type
NL GEWIJZIGDE TEKST
FR TEXTE AMENDE
Code 59
PDF
Link 49S0185006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 06/02/1997
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 49S0185007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00590
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Verreycken
Voornaam Wim
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00522
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Desmedt
Voornaam Claude
Partij PRLFDF
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00564
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Foret
Voornaam Michel
Partij PRLFDF
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 20/02/1997
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 49S0185008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00842
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Caluwé
Voornaam Ludwig
Partij CVP
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 009
Datum 20/02/1997
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 49S0185009
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 010
Datum 20/02/1997
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 49S0185010
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00590
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Verreycken
Voornaam Wim
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 011
Datum 26/02/1997
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 49S0185011
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00522
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Desmedt
Voornaam Claude
Partij PRLFDF
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00564
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Foret
Voornaam Michel
Partij PRLFDF
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 49S0185001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL GESLOTEN
FR HUIS CLOS
Code N
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 00797
Naam Delathouwer
Voornaam Robert
Partij SP
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 02/07/1996
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 10/07/1996
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 12/11/1996
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 18/12/1996
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 18/12/1996
Verslag
Verslag 49K0572004
Datum verslag 15/01/1997
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 22/01/1997
Kalender
Kode 18
NL GEWIJZIGD
FR AMENDE
Datum 23/01/1997
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 08/05/1996
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 09/05/1996
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 27/02/1997
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 27/02/1997
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 30/11/1995
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000027
FR COMMUNE
NL GEMEENTE
D GEMEINDE
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Stemming Kamer 23/01/1997
Stemming Senaat 27/02/1997
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 02/04/1997
Datum wet 11/03/1997
Staatsblad nr. 063
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 30/11/1995