AGENDA COMMISSIE

DE EERDER RONDGEDEELDE AGENDA VERVANGEN

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Voorzitter :de heer Brecht Vermeulen

Forum 2 - Marie Popelinzaal

Maandag 15/04/2019

Om 14 uur Dossier

wijziging 1
1. Wetsvoorstel (Katja Gabriëls, Sandrine De Crom) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft, nr. 3710/1. 54K3710
wijziging 1
2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens, nr. 3639/1. 54K3639
wijziging 1
3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, nr. 3652/1. 54K3652
wijziging 1
4. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft het Federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid, nr. 3659/1. 54K3659
wijziging 1
5. Wetsvoorstel (Franky Demon, Veerle Heeren, Katja Gabriëls, Sandrine De Crom) tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft, nr. 3697/1. 54K3697
wijziging 1
6. Wetsvoorstel (Kristof Calvo, André Frédéric, Emmanuel Burton, Vincent Van Peteghem, Patrick Dewael, Monica De Coninck, Catherine Fonck, Gilles Vanden Burre, Gautier Calomne, Franky Demon) tot hervorming van het petitierecht, nr. 3542/2 en 3. (Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 54K3542

Samenstelling van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt
Vaste leden
N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Julie Fernandez Fernandez, Eric Thiébaut, MR : Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin, Françoise Schepmans, CD&V : Franky Demon, Veerle Heeren, Open Vld : Sandrine De Crom, Katja Gabriëls, sp.a : Monica De Coninck, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdH : Vanessa Matz 
Plaatsvervangers
N-VA : Peter Buysrogge, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, Bert Wollants, PS : Laurent Devin, André Frédéric, Emir Kir, Laurette Onkelinx, MR : Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Caroline Cassart-Mailleux, Stéphanie Thoron, CD&V : Wouter Beke, Leen Dierick, Nahima Lanjri, Open Vld : Patrick Dewael, Vincent Van Quickenborne, Frank Wilrycx, sp.a : Hans Bonte, Alain Top, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke, cdH : Christian Brotcorne, Anne-Catherine Goffinet 
Niet-stemgerechtigde leden
VB : Filip Dewinter, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci