AGENDA COMMISSIE

WIJZIGING VAN DE AGENDA

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

Voorzitter :mevrouw Anne Dedry

Maandag 11/03/2019

Forum 0 - Desiderius Erasmuszaal

Om 14 u.15 Dossier

  Samengevoegde voorstellen :
- Voorstel van bijzondere wet (Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Ahmed Laaouej, Catherine Fonck, Karin Temmerman, David Clarinval, Olivier Maingain, Kristof Calvo, Georges Gilkinet) over de coördinatie van het beleid van de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijn doelstellingen, nrs. 3517/1 tot 4. 54K3517
  Amendementen van mevrouw Lalieux en de heer Senesael.
  Advies van de Raad van State.
- Voorstel van bijzondere wet (Raoul Hedebouw, Marco Van Hees) over de coördinatie van het beleid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten met betrekking tot de klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijndoelstellingen, nr. 3520/1. 54K3520
  (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Daniel Senesael).
  Hoorzitting met :
- Prof. Kurt Deketelaere, KULeuven, voorzitter LERU (League of European Research Universities);
- Prof. Stefan Sottiaux, KULeuven;
- Prof. Tim Vermeir, KULeuven, Instituut voor Milieu- en Energierecht;
- Prof. Delphine Misonne, "Université Saint-Louis".

Dinsdag 12/03/2019

Forum 0 - Desiderius Erasmuszaal

Om 10 u.15 en om 14 u.15 Dossier

wijziging 1 De agenda aanvullen als volgt :
1. Wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, nrs. 3441/5 en 6. (Tweede lezing, art. 83 Rgt). 54K3441
2. Samengevoegde voorstellen van resolutie :
- Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) over het betaalbaarder en toegankelijker maken van brillen en lenzen, nr. 2076/1.
54K2076
- Voorstel van resolutie (Karin Jiroflée, Monica De Coninck) over het verbeteren van de betaalbaarheid van oogcorrecties, nr. 2710/1.
54K2710
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Damien Thiéry) .
3. Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en teneinde de tabaksproducten minder aantrekkelijk te maken door te voorzien in een neutrale en eenvormige presentatie, nrs. 1421/1 en 2.
54K1421
Amendementen van mevrouw Fonck.
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Georges Dallemagne) tot bescherming van de minderjarigen tegen passief roken, nrs. 1717/1 en 2.
54K1717
Amendementen van mevrouw Fonck.
- Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp) tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, nrs. 3376/1 en 2.
54K3376
Amendementen van de dames Van Camp en Van Peel.
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Daniel Senesael en Luc Gustin).
4. Wetsvoorstel (Anne Dedry, Sarah Schlitz) tot invoering van een verbod op het op de markt brengen van biociden en gewasbeschermingsmiddelen die stoffen van de familie der neonicotinoïden bevatten, nrs. 1130/5, 6 en 7. (Tweede lezing, art. 83 Rgt). 54K1130
Amendementen van de dames Dedry en Schlitz, van de heer Senesael en de heer Thiéry en de dames Somers en Muylle.
5. Wetsvoorstel (Karine Lalieux, André Frédéric, Laurette Onkelinx, Daniel Senesael, Fabienne Winckel, Nawal Ben Hamou) tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar, teneinde de terugbetalingsmogelijkheden voor contraceptiva en de morning-afterpil uit te breiden, nrs. 3439/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Damien Thiéry) 54K3439
6. Wetsvoorstel (Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen) tot het strafbaar stellen van commerciële orgaanhandel en orgaantoerisme, nr. 3537/1. 54K3537
wijziging 1
6/1. Voorstel van resolutie (Daniel Senesael, André Frédéric, Alain Mathot) waarbij wordt gevraagd een regeling in te stellen voor het beroep van haarprothesist, teneinde patiënten die lijden aan haaruitval of die een chemotherapie ondergaan, een kwaliteitsvolle behandeling te garanderen, nr. 2181/1. (Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf). 54K2181
7. Wetsvoorstel (Nathalie Muylle) tot erkenning van klinische seksuologen, nr. 3613/1. 54K3613
8. Wetsvoorstel (Dirk Janssens, Damien Thiéry, Nathalie Muylle) tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft, nr. 3599/1. 54K3599
9. Voorstel van resolutie ( Anne Dedry, Evita Willaert, Wouter De Vriendt, Marcel Cheron, Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) betreffende de bestrijding van dragers van vectorziekten, en betreffende de preventie van en de controle op vectorziekten bij de mens, die oprukken door de klimaatverandering en de mondialisering, nr. 1981/1. 54K1981
10. Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) over het toegankelijker maken van logopedie, nr. 2747/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Damien Thiéry). 54K2747

De vergadering zal tijdens de middag doorlopen. Er wordt voor broodjes gezorgd.

 

Woensdag 13/03/2019

Forum 0 - Desiderius Erasmuszaal

Om 10 u.15 Dossier

wijziging 2 De agenda wijzigen en aanvullen als volgt:
1. Wetsvoorstel (Benoît Piedboeuf, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Dirk Janssens) houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen en bepaling inzake maatschappelijke integratie, nr. 3551/1. 54K3551
2. Vraag van mevrouw Leen Dierick aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "de olijvenpest in België" (nr. 27328). Q5427328
3. Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de controles in winkels die producten met cannabidiol verkopen" (nr. 27453). Q5427453
4. Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "het mogelijke verbod op de verkoop van gazonherbicides" (nr. 27632). Q5427632
wijziging 2
5. Samengevoegde vragen :
- Vraag van mevrouw Evita Willaert aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "het niet in aanmerking nemen van zorgbudgetten voor de berekening van het leefloon" (nr. 28007).
Q5428007
wijziging 2
- Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "de integratietegemoetkoming bij de berekening van de inkomsten van OCMW-cliënten" (nr. 28432).
Q5428432
wijziging 2
- Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood" (nr. 28774).
Q5428774
wijziging 2
- Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "de combinatie van THAB en leefloon" (nr. 28826).
Q5428826
6. Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "de opvolging van de informatie over de contacten tussen het FAVV en Justitie" (nr. 28137). Q5428137
7. Vraag van de heer Dirk Janssens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "bushmeat" (nr. 28355). Q5428355
8. Vraag van mevrouw Leen Dierick aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "de voorbereidingen op de brexit bij het FAVV" (nr. 28406). Q5428406
wijziging 2
9. Samengevoegde vragen :
- Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "de samenwerking met privébedrijven bij onderzoek naar uitkeringsfraude" (nr. 28407).
Q5428407
wijziging 2
- Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "het onderzoek naar buitenlandse activa in het kader van de middelentoets door privébedrijven" (nr. 28429).
Q5428429
10. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "tekorten bij voedselbanken" (nr. 28414). Q5428414
wijziging 2
11. Vraag nr. 28429 van mevrouw Valerie Van Peel zal worden behandeld onder punt 9.
Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "het onderzoek naar buitenlandse activa in het kader van de middelentoets door privébedrijven" (nr. 28429). Q5428429
wijziging 2
12. Vraag nr. 28432 van mevrouw Nahima Lanjri zal worden behandeld onder punt 5.
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "de integratietegemoetkoming bij de berekening van de inkomsten van OCMW-cliënten" (nr. 28432). Q5428432
13. Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "bedorven vlees uit Polen" (nr. 28611). Q5428611
wijziging 2
14. Vraag nr. 28772 van mevrouw Karin Jiroflée wordt ingetrokken.
Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "de stijging van het sociaal tarief voor elektriciteit" (nr. 28772). Q5428772
wijziging 2
15. Vraag nr. 28774 van mevrouw Karin Jiroflée zal worden behandeld onder punt 5.
Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood" (nr. 28774). Q5428774
wijziging 2
16. Vraag nr. 28826 van de heer Stefaan Vercamer zal worden behandeld onder punt 5.
Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "de combinatie van THAB en leefloon" (nr. 28826). Q5428826
17. Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "de aanpak van het eventuele gezondheidsrisico van het munitiekerkhof voor de Belgische kust" (nr. 29039). Q5429039
wijziging 2
17/1. Vraag van mevrouw Sarah Schlitz aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "de door EFSA gehanteerde methode voor de beoordeling van de risico's van het gebruik van pesticiden voor bijen" (nr. 29080). Q5429080

Om 14 u.15 Dossier

18. Samengevoegde voorstellen :
- Voorstel van bijzondere wet (Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Ahmed Laaouej, Catherine Fonck, Karin Temmerman, David Clarinval, Olivier Maingain, Kristof Calvo, Georges Gilkinet) over de coördinatie van het beleid van de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijn doelstellingen, nrs. 3517/1 tot 4.
54K3517
Amendementen van mevrouw Lalieux en van de heer Senesael.
Advies van de Raad van State.
- Voorstel van bijzondere wet (Raoul Hedebouw, Marco Van Hees) over de coördinatie van het beleid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten met betrekking tot de klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijndoelstellingen, nr. 3520/1.
54K3520
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Daniel Senesael).

Donderdag 14/03/2019

Forum 2 - Marguerite Yourcenarzaal

Van 9 uur tot 14 uur Dossier

wijziging 3 De vergadering zal niet doorgaan.
  Samengevoegde voorstellen :
- Voorstel van bijzondere wet (Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Ahmed Laaouej, Catherine Fonck, Karin Temmerman, David Clarinval, Olivier Maingain, Kristof Calvo, Georges Gilkinet) over de coördinatie van het beleid van de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijn doelstellingen, nrs. 3517/1 tot 4. 54K3517
  Amendementen van mevrouw Lalieux en de heer Senesael.
  Advies van de Raad van State.
- Voorstel van bijzondere wet (Raoul Hedebouw, Marco Van Hees) over de coördinatie van het beleid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten met betrekking tot de klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijndoelstellingen, nr. 3520/1. 54K3520
  (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Daniel Senesael).

Samenstelling van de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing
Vaste leden
N-VA : An Capoen, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : André Frédéric, Alain Mathot, Daniel Senesael, MR : Luc Gustin, Benoît Piedboeuf, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, Els Van Hoof, Open Vld : Dirk Janssens, Ine Somers, sp.a : Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Anne Dedry, cdH : Catherine Fonck 
Plaatsvervangers
N-VA : Daphné Dumery, Rita Gantois, Werner Janssen, Sarah Smeyers, Bert Wollants, PS : Nawal Ben Hamou, Frédéric Daerden, Olivier Henry, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Olivier Chastel, Sybille de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Franky Demon, Nahima Lanjri, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Katja Gabriëls, Nele Lijnen, Frank Wilrycx, sp.a : Monica De Coninck, Maya Detiège, Ecolo-Groen : Sarah Schlitz, Evita Willaert, cdH : Michel de Lamotte, Benoît Lutgen 
Niet-stemgerechtigde leden
DéFI : Véronique Caprasse