AGENDA COMMISSIE

WIJZIGING VAN DE AGENDA

Commissie voor de Justitie

Voorzitter :de heer Philippe Goffin

Forum 2 - Marguerite Yourcenarzaal

Dinsdag 10/07/2018

Om 10 u.15 Dossier

1. Wetsvoorstel (Sonja Becq, Sarah Smeyers, Philippe Goffin, Carina Van Cauter) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, nrs. 2848/7 en 8 (Tweede lezing, art.83 Rgt). 54K2848

Om 13 u.30 Dossier

2. Wetsontwerp houdende oprichting van het Brussels International Business Court, nr. 3072/1. (Rapporteur : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh). 54K3072
Hoorzitting met :
- mevrouw Magali Clavie, voorzitster van de Hoge Raad voor de Justitie;
- de heer Jean-Pierre Buyle, voorzitter van AVOCATS.be;
- de heer Geert Van Calster, professor aan de KULeuven;
- de heer Hakim Boularbah, professor aan de ULg;
- de heer Erik Peetermans, vertegenwoordiger van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Om 15 uur Dossier

wijziging 1 De agenda aanvullen als volgt :
3. Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Laurette Onkelinx, Fabienne Winckel, Özlem Özen, Eric Massin, Julie Fernandez Fernandez) teneinde vrijwillige zwangerschapsafbreking uit het Strafwetboek te lichten en op te nemen in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, nrs. 1867/1 tot 4.
54K1867
Amendementen van de dames Lalieux, Özen en Onkelinx en van mevrouw Lalieux c.s.
- Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, teneinde vrijwillige zwangerschapsafbreking niet langer strafbaar te stellen, nr. 1823/1.
54K1823
- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Benoit Hellings, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre) betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, nr. 2271/1.
54K2271
- Wetsvoorstel (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) betreffende het schrappen van abortus uit het strafrecht en de actualisatie van de wetgeving inzake vrijwillige zwangerschapsafbrekingen, nr. 2518/1.
54K2518
- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert) betreffende de vruchtafdrijving, nrs. 2527/1 en 2.
54K2527
- Wetsvoorstel (Karin Jiroflée, Monica De Coninck, Annick Lambrecht, Karin Temmerman) betreffende de vrijwillige zwangerschapsonderbreking, nr. 2571/1.
54K2571
- Wetsvoorstel (Karin Jiroflée, Monica De Coninck, Annick Lambrecht, Karin Temmerman) betreffende het uit het strafrecht halen van de vrijwillige zwangerschapsonderbreking, nr. 3059/1.
54K3059
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) betreffende de zwangerschapsafbreking, nr. 3123/1.
54K3123
wijziging 1
- Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Véronique Caprasse, Muriel Gerkens, Karin Jiroflée, Marco Van Hees) ertoe strekkende de vrijwillige zwangerschapsafbreking uit het Strafwetboek te lichten, nr. 3215/1.
54K3215
wijziging 1
- Wetsvoorstel (David Clarinval, Carina Van Cauter, Valerie Van Peel, Els Van Hoof) betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, nr. 3216/1.
54K3216
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de heren Christian Brotcorne en Gautier Calomne).

De vergadering kan worden verlengd.

 

Donderdag 12/07/2018

Om 12 uur Dossier

  Wetsontwerp betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, nrs. 3126/3 en 4. (Tweede lezing, art. 83 Rgt). 54K3126

Samenstelling van de Commissie voor de Justitie
Vaste leden
N-VA : Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Laurette Onkelinx, Özlem Özen, MR : Gautier Calomne, Gilles Foret, Philippe Goffin, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen, Open Vld : Egbert Lachaert, Carina Van Cauter, sp.a : Annick Lambrecht, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, cdH : Christian Brotcorne 
Plaatsvervangers
N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Daphné Dumery, Yoleen Van Camp, Wim Van der Donckt, PS : Paul-Olivier Delannois, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Fabienne Winckel, MR : Benoît Friart, Luc Gustin, Philippe Pivin, Stéphanie Thoron, CD&V : Griet Smaers, Els Van Hoof, Servais Verherstraeten, Open Vld : Katja Gabriëls, Dirk Janssens, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : David Geerts, Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Marcel Cheron, Benoit Hellings, cdH : Francis Delpérée, Vanessa Matz 
Niet-stemgerechtigde leden
DéFI : Olivier Maingain