AGENDA COMMISSIE

Subcommissie voor de nucleaire veiligheid

Voorzitter :de heer Peter Vanvelthoven

Forum 0- René Magrittezaal

Donderdag 12/07/2018

Van 12 uur tot 14 uur Dossier

  Het verslag van Greenpeace France over de veiligheid van de kerncentrales.

Er

- Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen.

Er wordt voor broodjes gezorgd.

 

Samenstelling van de Subcommissie voor de nucleaire veiligheid
Vaste leden
N-VA : Bert Wollants, PS : Eric Thiébaut, MR : David Clarinval, CD&V : Leen Dierick, Open Vld : Frank Wilrycx, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdH : Michel de Lamotte 
Plaatsvervangers
N-VA : Brecht Vermeulen, PS : Karine Lalieux, MR : Isabelle Galant, CD&V : N, Open Vld : Egbert Lachaert, sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Jean-Marc Nollet, cdH : Vanessa Matz