AGENDA COMMISSIE

BIJKOMENDE VERGADERING

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Voorzitter :de heer Brecht Vermeulen

Dinsdag 10/07/2018

Forum 2 - Marie Popelinzaal

Om 12 u.30 Dossier

1. Wetsontwerp houdende de inrichting van de Lokale Integrale Veiligheidscellen, nr. 3209/1. 54K3209

Om 13 u.30 Dossier

wijziging 1 De agenda aanvullen als volgt :
2. Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de financiering van BE-Alert en de deelname van de gemeenten" (nr. 25121). Q5425121
(Het antwoord zal worden gegeven door de vice-eerste minister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen).
3. Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de terugbetaling van de taalpremies aan de Brusselse gemeenten" (nr. 26234). Q5426234
4. Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de inning van boetes op zwaar vervoer" (nr. 26496). Q5426496
wijziging 1
5. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de toestand van de bunker voor de noodsystemen van Tihange 3" (nr. 26518). Q5426518
wijziging 1
6. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het incident van niveau 1 op de INES-schaal bij het IRE op 23 juni 2018" (nr. 26519). Q5426519
wijziging 1
7. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het nieuwe incident van niveau 1 op de INES-schaal bij het IRE op 27 juni 2018" (nr. 26520). Q5426520
wijziging 1
8. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de test van Be-Alert" (nr. 26521). Q5426521
wijziging 1
9. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de organisatie van de interventiediensten in geval van een kernramp" (nr. 26522). Q5426522
wijziging 1
10. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de gevolgen van het Kobe Steel-schandaal voor ons land" (nr. 26523). Q5426523
wijziging 1
11. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de ontmoeting van de minister met Engie naar aanleiding van het nieuwe probleem met de veiligheidscultuur" (nr. 26524). Q5426524
wijziging 1
12. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de toestand van het beton van de bassins voor verbruikte splijtstoffen" (nr. 26525). Q5426525
wijziging 1
13. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de sabotage in Doel 4 in augustus 2014" (nr. 26526). Q5426526
wijziging 1
14. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de stand van zaken van het kerntakenplan" (nr. 26551). Q5426551
wijziging 1
15. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de gevolgen voor de lokale besturen van het opruimen van drugslabo's" (nr. 26552). Q5426552
wijziging 1
16. Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de onderscheppingen van transitmigranten" (nr. 26559). Q5426559

Er wordt voor broodjes gezorgd.

 

Donderdag 12/07/2018

Pater Damiaanzaal (ex Europazaal)

Om 14 uur Dossier

wijziging 2
wijziging 2
 
wijziging 2
  Wetsontwerp tot oprichting van Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme, nr. 3209/1. (Stemming over het geheel, art. 82.1, Rgt.). (Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls). 54K3209

Samenstelling van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt
Vaste leden
N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Julie Fernandez Fernandez, Eric Thiébaut, MR : Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin, Françoise Schepmans, CD&V : Franky Demon, Veerle Heeren, Open Vld : Katja Gabriëls, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : Monica De Coninck, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdH : Vanessa Matz 
Plaatsvervangers
N-VA : Peter Buysrogge, Renate Hufkens, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : Laurent Devin, André Frédéric, Emir Kir, Laurette Onkelinx, MR : Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Caroline Cassart-Mailleux, Stéphanie Thoron, CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Patrick Dewael, Vincent Van Quickenborne, Frank Wilrycx, sp.a : Hans Bonte, Alain Top, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke, cdH : Christian Brotcorne, Isabelle Poncelet 
Niet-stemgerechtigde leden
VB : Filip Dewinter, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci