AGENDA COMMISSIE

WIJZIGING VAN DE AGENDA

Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Voorzitter :de heer Jean-Marc Delizée

Dinsdag 13/03/2018

Forum 0 - Desiderius Erasmuszaal

Om 10 u.15 Dossier

1. Wetsvoorstel (Johan Klaps, Egbert Lachaert) tot instelling van een geharmoniseerd statuut van verzekeringstussenpersoon, nrs. 2626/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Leen Dierick) 54K2626
Hoorzitting met:
- de dames Jo Van Elderen en Roselinde Sneyers, Ombudsman van de Verzekeringen;
- de heer Jean-Pol Guisset, Fedafin;
- de heer Patrick Cauwert, Feprabel.

Om 14 u.15 Dossier

2. Voortzetting van de agenda van de ochtendvergadering.
Hoorzitting met:
- de heer Philippe Ruelens, SNZ;
- mevrouw Kelly Schamphelaere, FVF;
- de heer Albert Verlinden en mevrouw Carine Vansteenbrugge, BZB;
- de heer Xavier de Beauffort, Assuralia;
- de heer Jean-Paul Servais, FSMA.

Woensdag 14/03/2018

Om 10 u.15 Dossier

Forum 0 - Desiderius Erasmuszaal

wijziging 2 De agenda wijzigen en aanvullen als volgt :
wijziging 2
 
wijziging 1 Punt 1 laten voorafgaan door punt 2 van de agenda.
1. Actualiteitsdebat met de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over het Energiepact en de studies die er betrekking op hebben (Rgt., art.128).
Toegevoegde vragen:
- Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het Energiepact" (nr. 23462).
Q5423462
- Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling overover "het Energiepact" (nr. 23471).
Q5423471
- Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het Energiepact en de kernuitstap" (nr. 23476).
Q5423476
- Vraag van de heer Marco Van Hees aan de eerste minister over "het Energiepact en de kernuitstap" (nr. 23477).
Q5423477
- Vraag van de heer Bert Wollants aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de energievisie en het Energiepact" (nr. 23484).
Q5423484
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het Energiepact en de nieuwe energiestudie" (nr. 23497).
Q5423497
- Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het rapport van professor Albrecht" (nr. 23582).
Q5423582
- Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de invoering van een CRM (capaciteitsvergoedingsmechanisme)" (nr. 23686).
Q5423686
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de studie naar een mogelijk capaciteitsmechanisme in België" (nr. 23725).
Q5423725
- Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de nieuwe studies betreffende de becijfering van het Energiepact" (nr. 23849).
Q5423849
- Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de toekomst van het Energiepact" (nr. 23866).
Q5423866
- Vraag van de heer Bert Wollants aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de berekeningen en studies inzake de energievisie van de 4 ministers van Energie" (nr. 23981).
Q5423981
- Vraag van de heer Bert Wollants aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de klimaatimpact van de energievisie van de 4 ministers van Energie" (nr. 23982).
Q5423982
- Vraag van mevrouw Leen Dierick aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de energievisie" (nr. 24006).
Q5424006
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het verzwijgen van de aanvullende berekeningen naar de impact van de kernuitstap op ons klimaat" (nr. 24008).
Q5424008
- Vraag van mevrouw Leen Dierick aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "gevraagde studies en hun kostprijs" (nr. 24191).
Q5424191
2. Hoorzitting met de auteurs van de studies over het Energiepact:
- de heer Johan Albrecht, professor UGENT;
- de heer Dominique Gusbin, Federaal Planbureau;
- de heer Luc Vercruysse, PWC.
3. Vraag van mevrouw Leen Dierick aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de gasuitvoer van Nederland naar België" (nr. 23500). Q5423500
4. Samengevoegde vragen:
- Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de energienorm" (nr. 23520).
Q5423520
- Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de energienorm" (nr. 24099).
Q5424099
5. Samengevoegde vragen:
- Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de uitwerking van het nationaal klimaat- en energieplan 2030" (nr. 23856).
Q5423856
- Vraag van de heer Daniel Senesael aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het energie- en klimaatpakket 2020-2030" (nr. 23865).
Q5423865
6. Samengevoegde vragen:
- Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de door het Energietransitiefonds gelanceerde projectoproep" (nr. 24024).
Q5424024
- Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het Energietransitiefonds" (nr. 24148).
Q5424148
7. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de aanstelling van een adjunct-directeur-generaal bij NIRAS" (nr. 24026). Q5424026
8. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de erkenningen van ENGIE Electrabel" (nr. 24027). Q5424027
9. Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de aanwending van een deel van het Synatomfonds in het kader van het investeringspact" (nr. 24100). Q5424100
wijziging 2
10. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de financiële resultaten van Electrabel" (nr. 24290). Q5424290
wijziging 2
11. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het wettelijke kader voor de drie meest recente offshorewindmolenparken" (nr. 24291). Q5424291

Er wordt voor broodjes gezorgd.

 

Om 14 u.15 Dossier

Zaal nr 8 - Vaste Afdelingen - 3de verdieping

wijziging 2 De agenda wijzigen en aanvullen als volgt :
12. Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het programma Horizon 2020" (nr. 23390). Q5423390
13. Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het optimaliseren van de door de POD Wetenschapsbeleid aan Belgische en buitenlandse instellingen toegekende subsidies" (nr. 23570). Q5423570
14. Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de toekomstige ivzw Poolinstituut" (nr. 23994). Q5423994
wijziging 2
15. Samengevoegde vragen :
- Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de lancering van het nieuwe onderzoeksprogramma FED-tWIN" (nr. 24020).
Q5424020
wijziging 2
- Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de lancering van het nieuwe onderzoeksprogramma FED-tWIN" (nr. 24358).
Q5424358
16. Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de directie van BELSPO" (nr. 24167). Q5424167
wijziging 2
17. Vraag van de heer Werner Janssen aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de Russische avant-gardewerken in het Museum voor Schone Kunsten in Gent" (nr. 24357). Q5424357

Samenstelling van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw
Vaste leden
N-VA : Rita Gantois, Werner Janssen, Johan Klaps, Bert Wollants, PS : Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Benoît Friart, Isabelle Galant, CD&V : Leen Dierick, Griet Smaers, Open Vld : Patricia Ceysens, Nele Lijnen, sp.a : Youro Casier, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdH : Michel de Lamotte 
Plaatsvervangers
N-VA : Rita Bellens, Christoph D'Haese, Inez De Coninck, Peter Dedecker, Koen Metsu, PS : Nawal Ben Hamou, Jacques Chabot, Laurent Devin, Karine Lalieux, Alain Mathot, MR : Emmanuel Burton, Gautier Calomne, David Clarinval, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Tim Vandenput, sp.a : Maya Detiège, Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, cdH : Benoît Dispa, Vanessa Matz 
Niet-stemgerechtigde leden
PP : Aldo Carcaci