AGENDA COMMISSIE

Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de aanneming en de toepassing van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, voor wat de minnelijke schikking in strafzaken betreft

Voorzitter :de heer Dirk Van der Maelen

Forum 2 - Marguerite Yourcenarzaal

Vergaderingen met gesloten deuren

Woensdag 14/03/2018

Om 10 uur en om 14 uur Dossier

  Bespreking van de beoordelingen en aanbevelingen van Luik III.

De namiddagvergadering kan worden verlengd.

 

Vrijdag 16/03/2018

Om 10 uur Dossier

1. Voortzetting van de agenda van woensdag 14 maart.
2. Bespreking van de inleidende beschouwingen - (Tweede lezing).
(Rapporteurs: de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer Vincent Van Quickenborne).

De vergadering zal worden voortgezet tijdens de middag - Er wordt voor broodjes gezorgd.

 

De namiddagvergadering kan worden verlengd.

 

Samenstelling van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de aanneming en de toepassing van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, voor wat de minnelijke schikking in strafzaken betreft
Vaste leden
N-VA : Sophie De Wit, Koenraad Degroote, Werner Janssen, Goedele Uyttersprot, PS : Karine Lalieux, Eric Massin, MR : David Clarinval, Gilles Foret, Damien Thiéry, CD&V : Sonja Becq, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdH : Francis Delpérée, DéFI : Olivier Maingain 
Plaatsvervangers
N-VA : Peter De Roover, PS : Julie Fernandez Fernandez, MR : Kattrin Jadin, CD&V : Roel Deseyn, Open Vld : Tim Vandenput, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdH : Christian Brotcorne