AGENDA COMMISSIE

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

Voorzitter :mevrouw Muriel Gerkens

Forum 4 - Gabrielle Petitzaal

Dinsdag 13/03/2018

Forum 4 - Gabrielle Petitzaal

Om 10 u.15 Dossier

wijziging 1 De agenda aanvullen als volgt :
1. Regeling van de werkzaamheden.
- hoorzittingen met vertegenwoordigers van gezondheidszorgberoepen (artsen, apothekers, psychologen).
2. Wetsvoorstel (Valerie Van Peel) ter verbetering van een correct gebruik van de installatiepremie, nr. 2886/1. 54K2886
3. Voorstel van resolutie (Karin Jiroflée, Monica De Coninck) over het verbeteren van de betaalbaarheid van tandzorg, nr. 2725/1. 54K2725
wijziging 1
4. Samengevoegde voorstellen:
wijziging 1
- Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) waarin de wegwerking wordt gevraagd van de belemmeringen voor orgaandonaties door levende donoren, door te zorgen voor de vergoeding van alle ten laste van de donor komende medische kosten en te voorzien in een compensatie voor het inkomensverlies, nr. 49/1.
54K0049
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, wat de orgaandonatie betreft, nr. 52/1.
54K0052
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) betreffende de ontslagbescherming van werknemers die orgaandonoren zijn, nr. 501/1.
54K0501
wijziging 1
(Voortzetting). ((Rapporteurs : de dames Anne Dedry en Karin Jiroflée)

Woensdag 14/03/2018

Forum 4 - Gabrielle Petitzaal

Om 14 u.15 Dossier

wijziging 3 De vergadering zal niet doorgaan.
1. Samengevoegde vragen:
- Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de drempelwaarden voor hormoonontregelaars in consumptiegoederen" (nr. 20141).
Q5420141
(Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie).
- Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de drempelwaarden voor hormoonontregelaars in consumptiegoederen" (nr. 20143).
Q5420143
2. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de responsabilisering van de ondernemingen inzake de impact van hun activiteiten op de voedselkwaliteit en -veiligheid" (nr. 20142). Q5420142
3. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de moeilijkheden die analfabeten ondervinden met het GPMI" (nr. 20148). Q5420148
4. Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "verboden sulfiet in vleeswaren" (nr. 20191). Q5420191
5. Vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de veroordeling van België voor de toekenning van steun voor het opsporen van de dollekoeienziekte" (nr. 20501). Q5420501
6. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de controle op resten van pesticiden in ingevoerde producten" (nr. 20876). Q5420876
7. Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het Stookoliefonds" (nr. 20895). Q5420895
8. Samengevoegde vragen:
- Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het onderzoek naar buitenlandse vermogens in het kader van de middelentoets" (nr. 20950).
Q5420950
- Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de middelentoets door het OCMW en het opzoeken van bankgegevens" (nr. 21928).
Q5421928
- Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het aanstellen van privébedrijven tegen uitkeringsfraude" (nr. 22552).
Q5422552
9. Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het GPMI en de socio-professionele vrijstelling" (nr. 20951). Q5420951
10. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de te grote everzwijnpopulatie in Wallonië" (nr. 20995). Q5420995
11. Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de vernietiging van de met fipronil besmette eieren" (nr. 21107). Q5421107
12. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "met pcb's besmette eieren" (nr. 21523). Q5421523
(Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie).
13. Vraag van juffrouw Yoleen Van Camp aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de verspilling van diergeneesmiddelen" (nr. 21660). Q5421660
14. Samengevoegde vragen:
- Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "voedselveiligheid en dierenwelzijn" (nr. 21789).
Q5421789
- Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "duurzame landbouw als garantie voor veilig en kwaliteitsvol voedsel" (nr. 21926).
Q5421926
15. Vraag van juffrouw Yoleen Van Camp aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "antibiotica bij gezonde dieren" (nr. 21827). Q5421827
16. Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de opleiding van het OCMW-personeel om tekenen van radicalisering op te sporen" (nr. 22106). Q5422106
17. Samengevoegde vragen:
- Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "glyfosaat" (nr. 22166).
Q5422166
- Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de verlenging door de EU van de licentie voor glyfosaat" (nr. 22392).
Q5422392
- Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de Belgische reactie op de beslissing van Europa om de vergunning voor glyfosaat te verlengen" (nr. 22402).
Q5422402
- Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de acties die België plant te ondernemen nadat de vergunning voor glyfosaat op Europees niveau werd verlengd" (nr. 22412).
Q5422412
- Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het verbod op glyfosaat" (nr. 22422).
Q5422422
18. Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het verbod van het FAVV om pluimvee en vogels te verkopen op de dierenmarkt in Mol" (nr. 22203). Q5422203
19. Samengevoegde vragen:
- Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de Europese beslissingen over de neonicotinoïden" (nr. 22255).
Q5422255
- Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "hormoonontregelaars" (nr. 22256).
Q5422256
- Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het verbod op neonicotinoïden" (nr. 23640).
Q5423640
- Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het jongste rapport van EFSA betreffende neonicotinoïden" (nr. 24004).
Q5424004
20. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "sulfoxaflor" (nr. 22257). Q5422257
21. Vraag van mevrouw Isabelle Galant aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "allergenen" (nr. 22366). Q5422366
(Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie).
22. Vraag van mevrouw Isabelle Galant aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de problemen met besmette melk in Frankrijk" (nr. 22560). Q5422560
23. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de verhuizing van het administratieve kantoor van het FAVV in Rocherath" (nr. 22613). Q5422613
24. Samengevoegde vragen:
- Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de toekenning van het leefloon" (nr. 22632).
Q5422632
- Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de toekenning van het leefloon" (nr. 22897).
Q5422897
25. Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de sociale balans" (nr. 22896). Q5422896
26. Samengevoegde vragen:
- Vraag van mevrouw Isabelle Galant aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de begeleidings- en preventieopdrachten van het FAVV" (nr. 23877).
Q5423877
- Vraag van de heer Benoît Friart aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de begeleidingsopdrachten van het FAVV" (nr. 23944).
Q5423944
27. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het behoeftigheidsonderzoek door het OCMW in het kader van dringende medische hulp" (nr. 23910). Q5423910
28. Vraag van juffrouw Yoleen Van Camp aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de schenking van vervallen droogvoer voor dieren aan asielen" (nr. 23964). Q5423964
29. Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "insecticiden" (nr. 24034). Q5424034
30. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de verkoop in België van dierenvoeding die verboden ggo's bevat" (nr. 24198). Q5424198
31. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de regelingen over controles en sancties van het FAVV" (nr. 24210). Q5424210

Samenstelling van de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing
Vaste leden
N-VA : Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : André Frédéric, Alain Mathot, Daniel Senesael, MR : Luc Gustin, Benoît Piedboeuf, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, Els Van Hoof, Open Vld : Dirk Janssens, Ine Somers, sp.a : Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens, cdH : Catherine Fonck 
Plaatsvervangers
N-VA : An Capoen, Werner Janssen, Koen Metsu, Sarah Smeyers, Bert Wollants, PS : Nawal Ben Hamou, Frédéric Daerden, Eric Massin, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Olivier Chastel, Sybille de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Franky Demon, Nahima Lanjri, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Katja Gabriëls, Nele Lijnen, Annemie Turtelboom, sp.a : Monica De Coninck, Maya Detiège, Ecolo-Groen : Anne Dedry, Evita Willaert, cdH : Michel de Lamotte, Benoît Lutgen 
Niet-stemgerechtigde leden
DéFI : Véronique Caprasse