AGENDA COMMISSIE

Opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging

Voorzitter :de heer Patrick Dewael

Forum 4 - Gerard Mercatorzaal

Woensdag 14/03/2018

Om 14 u.15 Dossier

  Uitvoering van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie "terroristische aanslagen" met betrekking tot de hulpverlening aan de slachtoffers van terroristische aanslagen.
  Gedachtewisseling met:
- de heer Koen Geens, minister van Justitie;
- mevrouw Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
- de heer Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken.

Samenstelling van de Opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging
Vaste leden
N-VA : Siegfried Bracke, Christoph D'Haese, Peter De Roover, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Stéphane Crusnière, André Frédéric, Laurette Onkelinx, MR : Gautier Calomne, Richard Miller, Philippe Pivin, CD&V : Raf Terwingen, Servais Verherstraeten, Open Vld : Patrick Dewael, Carina Van Cauter, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, cdH : Georges Dallemagne 
Plaatsvervangers
N-VA : Inez De Coninck, PS : Karine Lalieux, MR : Emmanuel Burton, CD&V : Franky Demon, Open Vld : Dirk Janssens, sp.a : Hans Bonte, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdH : Francis Delpérée