AGENDA COMMISSIE

WIJZIGING VAN DE AGENDA

Commissie voor de Sociale Zaken

Voorzitter :de heer Vincent Van Quickenborne

Forum 4 - Gerard Mercatorzaal

Dinsdag 13/03/2018

Om 14 u.15 Dossier

wijziging 1 De agenda wijzigen en aanvullen als volgt:
1. Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "de maatregelen die op twee jaar tijd 325 miljoen euro moeten besparen in de Belgische pensioenen" (nr. 20531). Q5420531
2. Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "de financiering van de eerste pensioenpijler" (nr. 20549). Q5420549
3. Samengevoegde vragen :
- Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "de staking van de openbare diensten op 10 oktober" (nr. 21075).
Q5421075
- Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "de vakbondsbetoging van 19 december" (nr. 22213).
Q5422213
- Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "de syndicale manifestatie volgende week in Brussel en Antwerpen" (nr. 22235).
Q5422235
- Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "de grote betoging tegen de pensioenhervorming op dinsdag 19 december" (nr. 22644).
Q5422644
- Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "de vakbondsactie van 19 december" (nr. 22214).
Q5422214
- Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "de syndicale acties volgende week in Brussel en Antwerpen" (nr. 22234).
Q5422234
(Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Pensioenen).
wijziging 1
4. Samengevoegde vragen :
- Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "het puntenpensioen" (nr. 21084).
Q5421084
- Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen over "de winnaars en verliezers van het pensioensysteem op punten" (nr. 21454).
Q5421454
- Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de minister van Pensioenen over "de lopende besprekingen in het Nationaal pensioencomité (NPC)" (nr. 21713).
Q5421713
- Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "de modaliteiten voor het pensioen met punten" (nr. 23095).
Q5423095
wijziging 1
- Vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Pensioenen over "het puntensysteem" (nr. 24321).
Q5424321
wijziging 1
- Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Pensioenen over "het pensioen op punten" (nr. 24328).
Q5424328
5. Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "de betaalbaarheid van de pensioenen" (nr. 21085). Q5421085
wijziging 1
6. Samengevoegde vragen :
- Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "het vervroegd pensioen voor het personeel van de MIVB" (nr. 21086).
Q5421086
- Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "het voorstel betreffende de zware beroepen" (nr. 21088).
Q5421088
- Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Pensioenen over "het pensioen van het onderwijzend personeel" (nr. 22956).
Q5422956
- Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de minister van Pensioenen over "de erkenning van het lerarenberoep als zwaar werk" (nr. 23614).
Q5423614
- Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de minister van Pensioenen over "de methode om de zwaarte van het beroep in aanmerking te nemen" (nr. 23615).
Q5423615
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen over "de zware beroepen en de preferentiële tantièmes" (nr. 24275).
Q5424275
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Pensioenen over "het topoverleg binnen de regering om tot een akkoord over de zware beroepen te komen" (nr. 24276).
Q5424276
wijziging 1
- Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Pensioenen over "het topoverleg over de zware beroepen" (nr. 24283).
Q5424283
wijziging 1
- Vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Pensioenen over "de zware beroepen" (nr. 24320).
Q5424320
wijziging 1
7. Samengevoegde vragen:
Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "de afschaffing van de gelijkgestelde periodes bij werkloosheid" (nr. 21087). Q5421087
wijziging 1
- Vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Pensioenen over "de gelijkgestelde periodes" (nr. 24319).
Q5424319
wijziging 1
8. Samengevoegde vragen :
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Pensioenen over "het verlies van pensioenrechten voor leerkrachten in de centra voor basiseducatie" (nr. 21146).
Q5421146
- Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Pensioenen over "het door de ministerraad goedgekeurde voorontwerp van wet over het gemengd pensioen en het aanvullend pensioen voor contractuelen in overheidsdienst en de gevolgen ervan voor het personeel van de centra voor basiseducatie" (nr. 21173).
Q5421173
- Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Pensioenen over "de pensioenen van het personeel van de centra voor basiseducatie" (nr. 21664).
Q5421664
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Pensioenen over "de compensatie voor het verlies aan pensioen voor leerkrachten in de basiseducatie" (nr. 24226).
Q5424226
wijziging 1
- Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Pensioenen over "de stand van zaken met betrekking tot de pensioenen in de basiseducatie" (nr. 24322).
Q5424322
9. Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de minister van Pensioenen over "de aanscherping van de voorwaarden voor vervroegd pensioen" (nr. 21714). Q5421714
wijziging 1
10. Samengevoegde vragen:
Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de minister van Pensioenen over "de aanscherping van de voorwaarden voor vervroegd pensioen" (nr. 21715). Q5421715
wijziging 1
- Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Pensioenen over "de sociale bescherming van grensarbeiders" (nr. 23603).
Q5423603
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Pensioenen over "het inkomensverlies voor Belgische grensarbeiders" (nr. 24227).
Q5424227
11. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Pensioenen over "de toegang tot de website mypension.be met behulp van een token" (nr. 22125). Q5422125
12. Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen over "het bedrag van het wettelijk pensioen op mypension.be" (nr. 22198). Q5422198
wijziging 1
13. Samengevoegde vragen:
Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de minister van Pensioenen over "de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van het optrekken van de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen" (nr. 22225). Q5422225
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen over "de gedeeltelijke vernietiging van de optrekking van de toegangsleeftijd voor het overlevingspensioen" (nr. 22347).
Q5422347
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Pensioenen over "de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de verhoging van de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen" (nr. 24271).
Q5424271
wijziging 1
14. Vraag nr. 22347 van mevrouw Sonja Becq wordt behandeld onder punt 13.
Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen over "de gedeeltelijke vernietiging van de optrekking van de toegangsleeftijd voor het overlevingspensioen" (nr. 22347). Q5422347
15. Vraag van mevrouw Isabelle Galant aan de minister van Pensioenen over "de gebrekkige kennis en informatie van de Belgische burgers met betrekking tot hun pensioen" (nr. 22364). Q5422364
16. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Pensioenen over "de implementatie van de regularisatie van studiejaren" (nr. 22385). Q5422385
wijziging 1
17. Samengevoegde vragen:
Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de minister van Pensioenen over "het ingeroepen belangenconflict tegen de pensioenfinanciering van lokale besturen" (nr. 22532). Q5422532
wijziging 1
- Vraag van de heer Jan Spooren aan de minister van Pensioenen over "de gevolgen van het belangenconflict inzake het gemengde pensioen in de overheidssector" (nr. 24311).
Q5424311
18. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Pensioenen over "l'indemnité de funérailles accordée lors du décès d'un fonctionnaire pensionné" (nr. 22839). Q5422839
wijziging 1
19. Samengevoegde vragen:
Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen over "de pensioengelijkstelling voor het Vlaams zorgkrediet" (nr. 22898). Q5422898
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Pensioenen over "de gelijkstelling van de periodes van zorgverlof van de personeelsleden ressorterend onder de bevoegdheid van de Gemeenschap" (nr. 24218).
Q5424218
wijziging 1
20. Samengevoegde vragen :
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Pensioenen over "de problemen die 300.000 Belgen ondervinden voor de berekening van hun pensioen via mypension.be" (nr. 23411).
Q5423411
- Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen over "de pensioeninformatie voor de gemengde loopbanen in mypension.be" (nr. 23611).
Q5423611
- Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de minister van Pensioenen over "personen die geen toegang hebben tot de site mypension.be" (nr. 23616).
Q5423616
- Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Pensioenen over "mypension.be voor ambtenaren" (nr. 23812).
Q5423812
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Pensioenen over "de site mypension.be" (nr. 24312).
Q5424312
21. Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Pensioenen over "de periodes van gelijkstelling na een arbeidsongeval" (nr. 23481). Q5423481
wijziging 1
22. Vraag nr. 23603 van de heer Servais Verherstraeten wordt behandeld onder punt 10 van de agenda.
Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Pensioenen over "de sociale bescherming van grensarbeiders" (nr. 23603). Q5423603
23. Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen over "het standpunt van de Federale Pensioendienst in verband met de mededeling van het vervroegd pensioen aan de werkgever" (nr. 23610). Q5423610
24. Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de minister van Pensioenen over "het moment waarop men zijn aanvullend pensioen kan ontvangen" (nr. 23617). Q5423617
25. Vraag van de heer Franky Demon aan de minister van Pensioenen over "de vertraging bij de verwerking van de pensioenaanvragen" (nr. 23760). Q5423760
wijziging 1
26. Samengevoegde vragen:
Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de minister van Pensioenen over "de inhouding van de solidariteitsbijdrage" (nr. 23789). Q5423789
wijziging 1
- Vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Pensioenen over "de solidariteitsbijdrage" (nr. 24317).
Q5424317
27. Vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Pensioenen over "het minimumpensioen en de eenheid van loopbaan" (nr. 24052). Q5424052
28. Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Pensioenen over "een overgangsperiode voor SWT'ers in het kader van de afschaffing van de eenheid van loopbaan" (nr. 24056). Q5424056
wijziging 1
29. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Pensioenen over "de betaling van de aanvullende pensioenen van de werknemers die op 1 januari 2016 op pensioen werden gesteld" (nr. 24261). Q5424261
wijziging 1
30. Vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Pensioenen over (nr. 24267). Q5424267
wijziging 1
31. Samengevoegde vragen:
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Pensioenen over "de gebrekkige informatieverstrekking inzake het aanvullende pensioen bij de opname van het vervroegd en wettelijk rustpensioen" (nr. 24306).
Q5424306
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen over "het standpunt van de Federale Pensioendienst in verband met de mededeling van het vervroegd pensioen aan de werkgever" (nr. 23610).
Q5423610

Samenstelling van de Commissie voor de Sociale Zaken
Vaste leden
N-VA : Daphné Dumery, Wouter Raskin, Jan Spooren, Wim Van der Donckt, PS : Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée, Eric Massin, MR : David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer, Open Vld : Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo-Groen : Evita Willaert, cdH : Catherine Fonck 
Plaatsvervangers
N-VA : Peter De Roover, Rita Gantois, Werner Janssen, Goedele Uyttersprot, Valerie Van Peel, PS : Emir Kir, Laurette Onkelinx, Daniel Senesael, Fabienne Winckel, MR : Olivier Chastel, Isabelle Galant, Richard Miller, Damien Thiéry, CD&V : Sonja Becq, Franky Demon, Jef Van den Bergh, Open Vld : Dirk Janssens, Sabien Lahaye-Battheu, Ine Somers, sp.a : Karin Jiroflée, Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Anne Dedry, Georges Gilkinet, cdH : Michel de Lamotte, Isabelle Poncelet 
Niet-stemgerechtigde leden
PTB-GO! : Raoul Hedebouw, DéFI : Véronique Caprasse, PP : Aldo Carcaci