AGENDA COMMISSIE

WIJZIGING VAN DE AGENDA

Commissie voor de Justitie

Voorzitter :de heer Philippe Goffin

Dinsdag 13/03/2018

Forum 2 - Marguerite Yourcenarzaal

Om 10 uur Dossier

1. Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, nr. 2940/1. (Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 54K2940
Hoorzitting met :
- de heer Johan Delmulle, vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal;
- de heer Frédéric Van Leeuw, federaal procureur;
- de heren Jean-Louis Doyen en Philippe Van Linthout, voorzitters van de Vereniging van onderzoeksrechters;
- een rechter van de kamer van inbeschuldigingsstelling;
- de heer Joachim Mees, professor aan de UAntwerpen.

Om 14 u.15 Dossier

2. Voorzetting van de ochtendvergadering.
Hoorzitting met :
- de heer Dimitri de Béco, vertegenwoordiger van AVOCATS.BE;
- mevrouw Stéphanie Wagemans, commissaris, Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie;
- de heer Roland Pacolet, hoofdcommissaris, Centrale directie van de speciale eenheden;
- de heer Kristof De Pauw, directeur-generaal, Dienst enquêtes van het Vast Comité P.

Woensdag 14/03/2018

Andreas Vesaliuszaal - benedenverdieping (ex Zaal 5)

Van 16 uur tot 17 u.30 Dossier

wijziging 1 De agenda aanvullen als volgt:
1. Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "de evolutie van de toestand van de justitie in de provincie Luxemburg" (nr. 24021). Q5424021
2. Vraag van mevrouw Nawal Ben Hamou aan de minister van Justitie over "de voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens getroffen minnelijke schikkingen in zaken van politiegeweld" (nr. 24128). Q5424128
3. Vraag van de heer David Clarinval aan de minister van Justitie over "de bekendmaking van de nieuwe regularisatieperiode" (nr. 24144). Q5424144
4. Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de toegang tot en de opleiding voor het beroep van advocaat" (nr. 24154). Q5424154
wijziging 1
5. Samengevoegde vragen:
Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "trouwstoeten die het verkeer volledig stil leggen" (nr. 24174). Q5424174
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de trouwstoeten" (nr. 24265).
Q5424265
wijziging 1
6. Samengevoegde vragen :
- Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de achterstallige betalingen bij Justitie" (nr. 24189).
Q5424189
- Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de minister van Justitie over "de laattijdige betalingen door Justitie" (nr. 24202).
Q5424202
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de betalingsachterstand bij Justitie" (nr. 24266).
Q5424266
7. Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "het drugsgebruik in de gevangenissen" (nr. 24206). Q5424206
8. Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "een goede en rechtvaardige straf" (nr. 24207). Q5424207
wijziging 1
9. Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Justitie over "de ondersteuning door hulporganisaties in het kader van de mensenhandel" (nr. 24232). Q5424232
wijziging 1
10. Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van Justitie over "de kritiek op onze gevangenissen in het jongste rapport van het CPT" (nr. 24252). Q5424252
wijziging 1
11. Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Justitie over "de imams en islamconsulenten die worden ingezet in de strijd tegen radicalisering in de Belgische gevangenissen" (nr. 24258). Q5424258
wijziging 1
12. Samengevoegde vragen :
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "informatica op de griffies" (nr. 24264).
Q5424264
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de procedurefouten" (nr. 24307).
Q5424307
wijziging 1
13. Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de minister van Justitie over "door DNS geblokkeerde websites" (nr. 24292). Q5424292
wijziging 1
14. Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de minister van Justitie over "de aanpassing van de onderzoeksmiddelen en van het wetgevende kader met betrekking tot bitcoins en andere cryptomunten" (nr. 24294). Q5424294
wijziging 1
15. Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de minister van Justitie over "de aanbevelingen van de GRECO tegenover de werking van justitie" (nr. 24300). Q5424300
wijziging 1
16. Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de toerekeningsvatbaarheid" (nr. 24308). Q5424308
wijziging 1
17. Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de strafzaken uit de jaren 90" (nr. 24309). Q5424309
wijziging 1
18. Samengevoegde vragen:
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "het FAVV en de gerechtelijke onderzoeken" (nr. 24339).
Q5424339
wijziging 1
- Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de rol van het parket in de zaak Veviba n.a.v. de klacht van de Kosovaarse voedselinspectie" (nr. 24350).
Q5424350
wijziging 1
- Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de rol van Justitie in het Veviba-schandaal" (nr. 24354).
Q5424354
wijziging 1
19. Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de cijfers rond seksueel misbruik en pedofilie voor het jaar 2017" (nr. 24343). Q5424343

Samenstelling van de Commissie voor de Justitie
Vaste leden
N-VA : Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Eric Massin, Laurette Onkelinx, Özlem Özen, MR : Gautier Calomne, Gilles Foret, Philippe Goffin, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen, Open Vld : Egbert Lachaert, Carina Van Cauter, sp.a : Annick Lambrecht, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, cdH : Christian Brotcorne 
Plaatsvervangers
N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Daphné Dumery, Yoleen Van Camp, Wim Van der Donckt, PS : Paul-Olivier Delannois, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Fabienne Winckel, MR : Benoît Friart, Luc Gustin, Philippe Pivin, Stéphanie Thoron, CD&V : Griet Smaers, Els Van Hoof, Servais Verherstraeten, Open Vld : Katja Gabriëls, Dirk Janssens, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : David Geerts, Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Marcel Cheron, Benoit Hellings, cdH : Francis Delpérée, Vanessa Matz 
Niet-stemgerechtigde leden
DéFI : Olivier Maingain