AGENDA COMMISSIE

WIJZIGING VAN DE AGENDA

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Voorzitter :de heer Brecht Vermeulen

Jacques Brelzaal (ex Internationale zaal)

Dinsdag 13/03/2018

Om 14 uur Dossier

1. Wetsvoorstel (Leen Dierick, Jef Van den Bergh, Franky Demon, Veerle Heeren) tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de betrokkenheid van de gemeenteraad betreft, nrs. 375/1 tot 3. (Rapporteur : Katja Gabriëls) 54K0375
2. Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre) tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, teneinde bij de politieraad een interpellatierecht in te stellen, nrs. 476/1 en 2. (Rapporteur : Franky Demon) 54K0476
Hoorzitting met:
- de heer Tom De Schepper, vertegenwoordiger van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG);
- de heer Claude Bottamedi, korpschef van de politiezone Orneau-Mehaigne;
- de heer Jelle Janssens, docent strafrecht en criminologie van de Universiteit Gent.
- de heer John Robert, vertegenwoordiger van de ?Union des Villes et Communes de Wallonie? (UVCW).

Woensdag 14/03/2018

Om 13 u.30 Dossier

wijziging 1 De agenda aanvullen als volgt :
1. Wetsvoorstel (Koenraad Degroote) tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, nrs. 2945/2 en 3. (Tweede lezing, art. 83 Rgt.). 54K2945
wijziging 1
1/1. Wetsvoorstel (Koen Metsu, Franky Demon) tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, nr. 2970/1. 54K2970

Om 14 u.30 Dossier

wijziging 2 De vergadering zal beginnen om 14 u.30 i.p.v. 15 uur.
2. Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen, nr. 2958/1. 54K2958
Toegevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot waarborging van een gelijke alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, nr. 116/1.
54K0116
- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron) tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen, nr. 472/1.
54K0472
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot waarborging van een gelijke alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement, nr. 928/1.
54K0928
3. Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, nr. 2957/1. 54K2957

Samenstelling van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt
Vaste leden
N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Julie Fernandez Fernandez, Eric Thiébaut, MR : Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin, Françoise Schepmans, CD&V : Franky Demon, Veerle Heeren, Open Vld : Katja Gabriëls, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : Monica De Coninck, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdH : Vanessa Matz 
Plaatsvervangers
N-VA : Peter Buysrogge, Renate Hufkens, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : Laurent Devin, André Frédéric, Emir Kir, Laurette Onkelinx, MR : Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Caroline Cassart-Mailleux, Stéphanie Thoron, CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Patrick Dewael, Annemie Turtelboom, Vincent Van Quickenborne, sp.a : Hans Bonte, Alain Top, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke, cdH : Christian Brotcorne, Isabelle Poncelet 
Niet-stemgerechtigde leden
VB : Filip Dewinter, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci