AGENDA COMMISSIE

WIJZIGING VAN DE AGENDA

Commissie voor de FinanciŽn en de Begroting

Voorzitter :de heer Eric Van Rompuy

Forum 0- Renť Magrittezaal

Dinsdag 13/03/2018

Om 14 uur Dossier

wijziging 2 De vergadering wordt verplaatst naar woensdag 14 maart 2018 om 15 uur.
1. Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2013, nr. 2959/1. 54K2959
2. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de automatische uitwisseling van inlichtingen" (nr. 23532). Q5423532
3. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de kinderen ten laste en de verlengde minderjarigheid" (nr. 23587). Q5423587
4. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het beheer door BelgiŽ van de bevroren Libische tegoeden" (nr. 23754). Q5423754
5. Vraag van de heer Johan Klaps aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de aftrekbaarheid van cateringkosten als reclamekosten" (nr. 23784). Q5423784
6. Vraag van de heer Peter Dedecker aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fietsvergoeding voor de veiligste reisweg" (nr. 23793). Q5423793
7. Vraag van de heer Jean-Marc Delizťe aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de telefonische onbereikbaarheid van de infocenters in WalloniŽ" (nr. 23801). Q5423801
8. Vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de stand van zaken in het dossier van de BMI" (nr. 23811). Q5423811
9. Vraag van mevrouw Griet Smaers aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen" (nr. 23824). Q5423824
10. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de bevriezing van de tegoeden van 16 Congolese hooggeplaatste functionarissen na de EU-beslissingen 2016/2231 en 2017/905GBVB" (nr. 23832). Q5423832
11. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hoeveelheid papiergeld die in omloop is" (nr. 23883). Q5423883
12. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de vennootschapsbelasting en de groottecriteria voor bedrijven" (nr. 23886). Q5423886
13. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de personenbelasting en de winsten van handelsondernemingen" (nr. 23887). Q5423887
14. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de roerende voorheffing op diverse inkomsten" (nr. 23888). Q5423888
15. Samengevoegde vragen:
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming en het tarief van de vennootschapsbelasting" (nr. 23889).
Q5423889
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de afschrijving van de bijkomende kosten bij een aankoop" (nr. 23890).
Q5423890
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de vrijgestelde voorzieningen" (nr. 23891).
Q5423891
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting, het belasten van de stopzettingsmeerwaarden en de personenbelasting" (nr. 23892).
Q5423892
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de beperking van de autokosten" (nr. 23893).
Q5423893
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting, de beperking van de beroepskosten met betrekking tot het gebruik van voertuigen en de doorberekening aan derden" (nr. 23894).
Q5423894
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de aftrek van de groepsbijdrage" (nr. 23897).
Q5423897
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de vooraf betaalde kosten" (nr. 23898).
Q5423898
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de sanctie voor de niet-naleving van de 45.000 en 75.000 euroregel" (nr. 23901).
Q5423901
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de 45.000 en 75.000 euroregel" (nr. 23902).
Q5423902
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de vrijgestelde voorzieningen" (nr. 24110).
Q5424110
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de aftrek van interesten" (nr. 24111).
Q5424111
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de in het buitenland geleden verliezen" (nr. 24112).
Q5424112
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de beroepsverliezen" (nr. 24113).
Q5424113
16. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en het tarief van de nalatigheidsinteresten en van de moratoire interesten" (nr. 23899). Q5423899
17. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en het herkwalificeren van interesten als dividenden" (nr. 23900). Q5423900
18. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de personenbelasting en de autonomiefactor" (nr. 23908). Q5423908
19. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de aftrek van de definitief belaste inkomsten" (nr. 23924). Q5423924
20.
- Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de beheersovereenkomst van de FPIM" (nr. 23930).
Q5423930
21. Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de leningen van de Europese Investeringsbank aan onze kmo's" (nr. 23931). Q5423931
22. Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de taks op frisdranken" (nr. 23969). Q5423969
23. Vraag van de heer Johan Klaps aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de onderzoeksgegevens per Gewest" (nr. 23989). Q5423989
24. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de kosten voor het stallen van fietsen en andere rijwielen" (nr. 24003). Q5424003
25. Samengevoegde vragen:
- Vraag van de heer Johan Klaps aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale regularisatiedossiers" (nr. 24031).
Q5424031
- Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale regularisatie" (nr. 24092).
Q5424092
26. Samengevoegde vragen:
- Vraag van de heer Johan Klaps aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de beursgang van Belfius" (nr. 23844).
Q5423844
- Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de privatisering van Belfius" (nr. 24058).
Q5424058
27. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de boetes voor de niet-aangifte van juridische constructies" (nr. 24091). Q5424091
28. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de karaattaks en de onderschatting van het winstpercentage" (nr. 24093). Q5424093
29. Samengevoegde vragen:
- Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de Bijzondere Belastinginspectie" (nr. 23774).
Q5423774
- Vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het aantal bij de BBI voorliggende dossiers" (nr. 23810).
Q5423810
- Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de resultaten van de BBI" (nr. 24094).
Q5424094
- Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het personeelsbestand van de BBI" (nr. 24095).
Q5424095
30. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de meerwaardebelasting" (nr. 24096). Q5424096
31. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de aangegeven buitenlandse inkomsten" (nr. 24097). Q5424097
32. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de inhouding van loonbelasting in Nederland" (nr. 24098). Q5424098
33. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de toepassing van de emanatietheorie door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden" (nr. 24103). Q5424103

Woensdag 14/03/2018

Om 10 uur Dossier

1. Voorstellen van de Europese Commissie over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie:
Hoorzitting met de heer Servaas Deroose, adjunct-directeurgeneraal, DG ECFIN, Europese Commissie.

De leden van het Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden worden eveneens uitgenodigd.

 

Om 14 uur Dossier

wijziging 1 Punt 15 vervangen als volgt :
2. Samengevoegde wetsvoorstellen:
- Wetsvoorstel (Rita Gantois, Roel Deseyn, BenoÓt Piedboeuf, Luk Van Biesen, Nathalie Muylle, Carina Van Cauter, Jef Van den Bergh, David Clarinval, Leen Dierick, Sarah Smeyers) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat betreft het btw-tarief voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg en -onderhoud, nrs. 2261/1 tot 4.
54K2261
Advies van de Raad van State en van het Rekenhof.
- Wetsvoorstel (Nathalie Muylle, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Leen Dierick) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven inzake het btw-tarief voor de levering van planten en bloemen, nrs. 608/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Roel Deseyn)
54K0608
3. Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Stťphane CrusniŤre, Frťdťric Daerden) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de reikwijdte van het begrip "bezoldiging" van de bedrijfsleider ter bepaling van het vennootschapsbelastingtarief, nr. 2909/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen) 54K2909
4. Samengevoegde wetsvoorstellen:
- Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Stťphane CrusniŤre, Frťdťric Daerden) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de toepassingsvoorwaarden betreffende het fiscaal gunsttarief voor de kmo's, nrs. 2910/1 en 2.
54K2910
Amendement van de heren Laaouej en CrusniŤre.
- Wetsvoorstel (Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Muriel Gerkens) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, nr. 2923/1.
54K2923
(Voortzetting). (Rapporteur: de heer Roel Deseyn).
5. Wetsvoorstel (Gautier Calomne, Richard Miller, BenoÓt Piedboeuf) tot wijziging van artikel 194ter/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de taxshelter uit te breiden tot de podiumkunsten "klank- en lichtspel" en "videomapping", nrs. 2336/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Ahmed Laaouej) 54K2336
6. Wetsvoorstel (BenoÓt Piedboeuf, Gautier Calomne, Vincent Scourneau, BenoÓt Friard) tot oprichting van een btw-compensatiefonds ten behoeve van de gemeenten en de OCMW's, in verband met hun investeringen die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme maatschappij, nrs. 2915/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Stťphane CrusniŤre) 54K2915
7. Wetsvoorstel (Stefaan Vercamer, Roel Deseyn, Nahima Lanjri) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de regeling inzake de fiscale vrijstelling van de premieterugbetalingen door de werkgever, aan de werknemers voor hun individuele ziekteverzekeringen, nrs. 1892/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen) 54K1892
Advies van de Raad van State en van het Rekenhof.
wijziging 3
8. Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Griet Smaers, Nathalie Muylle, Stefaan Vercamer, Leen Dierick, Eric Van Rompuy, Servais Verherstraeten, Hendrik Bogaert, Nahima Lanjri, Franky Demon, Roel Deseyn) tot uitbreiding van het verlaagd btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van gebouwen tot het gehele Belgische grondgebied in het kader van het sociaal beleid, nr. 2681/1.
54K2681
wijziging 3
- Wetsvoorstel (David Clarinval, Damien Thiťry, Philippe Goffin, Gilles Foret, BenoÓt Piedboeuf, Emmanuel Burton, Sophie WilmŤs, Vincent Scourneau) betreffende het verlaagde btw-tarief voor de afbraak en de heropbouw van woongebouwen, nr. 356/1 tot 4. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen).
54K0356
Adviezen van het Rekenhof en de Raad van State.
9. Wetsvoorstel (Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan als bij stichting opgerichte entiteiten, die afhangen van de erkende universitaire ziekenhuizen, betreft, nrs. 2536/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Robert Van de Velde) 54K2536
Advies van de Raad van State.
10. Samengevoegde wetsvoorstellen:
- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Hans Bonte, David Geerts, Dirk Van der Maelen, Ahmed Laaouej) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de regeling inzake de belastingvrije som voor personen met een handicap, nrs. 1408/1 tot 5.
54K1408
Amendement van de heer Vanvelthoven.
  Advies van de Raad van State en van het Rekenhof.
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, BenoÓt Dispa) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren, nrs. 212/1 tot 5.
54K0212
Amendementen van de heer Dispa.
   Advies van de Raad van State en van het Rekenhof.
(Voortzetting). (Rapporteur: de heer Stťphane CrusniŤre).
11. Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Ahmed Laaouej) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde misbruik inzake de notionele intrestaftrek te vermijden, nr. 2938/1. 54K2938
12. Wetsvoorstel (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, wat betreft de invoering van een bankierseed, nr. 2748/1. 54K2748
13. Voorstel van resolutie (Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet) betreffende de oprichting van een nationale stimuleringsbank, nr. 2509/1. 54K2509
14. Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, BenoÓt Dispa) tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, nrs. 201/3 en 4. 54K0201
(Teruggezonden naar de commissie door de plenaire vergadering van donderdag 22 februari 2018). 54K0201
wijziging 1
15. Wetsvoorstel (BenoÓt Dispa, BenoÓt Lutgen) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, teneinde een verlaagd tarief in te stellen voor de uitgaven om woningen toegankelijker te maken, nr. 2118/1. 54K2118
16. Wetsvoorstel (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) tot instelling van een miljonairstaks, nr. 1389/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Vanessa Matz) 54K1389
17. Wetsvoorstel (Veerle Wouters) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft, nr. 23/1. 54K0023

Om 15 uur Dossier

wijziging 3 De agenda dd. 13 maart 2018 van 14 uur vervangen door wat volgt :
wijziging 3
 
wijziging 2
wijziging 3
18. Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2013, nr. 2959/1. 54K2959
wijziging 3
19. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de automatische uitwisseling van inlichtingen" (nr. 23532). Q5423532
wijziging 3
20. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de kinderen ten laste en de verlengde minderjarigheid" (nr. 23587). Q5423587
wijziging 3
21. Samengevoegde vragen :
wijziging 3
- Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de Bijzondere Belastinginspectie" (nr. 23774).
Q5423774
wijziging 3
- Vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het aantal bij de BBI voorliggende dossiers" (nr. 23810).
Q5423810
wijziging 3
- Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de resultaten van de BBI" (nr. 24094).
Q5424094
wijziging 3
- Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het personeelsbestand van de BBI" (nr. 24095).
Q5424095
wijziging 3
22. Vraag van de heer Johan Klaps aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de aftrekbaarheid van cateringkosten als reclamekosten" (nr. 23784). Q5423784
wijziging 3
23. Vraag van de heer Peter Dedecker aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fietsvergoeding voor de veiligste reisweg" (nr. 23793). Q5423793
wijziging 3
24. Vraag van de heer Jean-Marc Delizťe aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de telefonische onbereikbaarheid van de infocenters in WalloniŽ" (nr. 23801). Q5423801
wijziging 3
25. Vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de stand van zaken in het dossier van de BMI" (nr. 23811). Q5423811
wijziging 3
26. Vraag van mevrouw Griet Smaers aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen" (nr. 23824). Q5423824
wijziging 3
27. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de bevriezing van de tegoeden van 16 Congolese hooggeplaatste functionarissen na de EU-beslissingen 2016/2231 en 2017/905GBVB" (nr. 23832). Q5423832
wijziging 3
28. Samengevoegde vragen :
wijziging 3
- Vraag van de heer Johan Klaps aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de beursgang van Belfius" (nr. 23844).
Q5423844
wijziging 3
- Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de privatisering van Belfius" (nr. 24058).
Q5424058
wijziging 3
29. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hoeveelheid papiergeld die in omloop is" (nr. 23883). Q5423883
wijziging 3
30. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de vennootschapsbelasting en de groottecriteria voor bedrijven" (nr. 23886). Q5423886
wijziging 3
31. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de personenbelasting en de winsten van handelsondernemingen" (nr. 23887). Q5423887
wijziging 3
32. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de roerende voorheffing op diverse inkomsten" (nr. 23888). Q5423888
wijziging 3
33. Samengevoegde vragen:
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming en het tarief van de vennootschapsbelasting" (nr. 23889).
Q5423889
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de afschrijving van de bijkomende kosten bij een aankoop" (nr. 23890).
Q5423890
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de vrijgestelde voorzieningen" (nr. 23891).
Q5423891
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting, het belasten van de stopzettingsmeerwaarden en de personenbelasting" (nr. 23892).
Q5423892
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de beperking van de autokosten" (nr. 23893).
Q5423893
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting, de beperking van de beroepskosten met betrekking tot het gebruik van voertuigen en de doorberekening aan derden" (nr. 23894).
Q5423894
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de aftrek van de groepsbijdrage" (nr. 23897).
Q5423897
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de vooraf betaalde kosten" (nr. 23898).
Q5423898
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de sanctie voor de niet-naleving van de 45.000 en 75.000 euroregel" (nr. 23901).
Q5423901
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de 45.000 en 75.000 euroregel" (nr. 23902).
Q5423902
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de vrijgestelde voorzieningen" (nr. 24110).
Q5424110
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de aftrek van interesten" (nr. 24111).
Q5424111
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de in het buitenland geleden verliezen" (nr. 24112).
Q5424112
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de beroepsverliezen" (nr. 24113).
Q5424113
wijziging 3
34. Samengevoegde vragen :
wijziging 3
- Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en het tarief van de nalatigheidsinteresten en van de moratoire interesten" (nr. 23899).
Q5423899
wijziging 3
- Vraag van de heer Roel Deseyn aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de moratoriuminteresten" (nr. 24313).
Q5424313
wijziging 3
35. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en het herkwalificeren van interesten als dividenden" (nr. 23900). Q5423900
wijziging 3
36. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de personenbelasting en de autonomiefactor" (nr. 23908). Q5423908
wijziging 3
37. Vraag van de heer BenoÓt Piedboeuf aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de vennootschapsbelasting en de aftrek van de definitief belaste inkomsten" (nr. 23924). Q5423924
wijziging 3
38. Samengevoegde vragen :
wijziging 3
- Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de beheersovereenkomst van de FPIM" (nr. 23930).
Q5423930
wijziging 3
- Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het idee om de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) te privatiseren" (nr. 24247).
Q5424247
wijziging 3
39.
- Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de leningen van de Europese Investeringsbank aan onze kmo's" (nr. 23931).
Q5423931
wijziging 3
40. Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de taks op frisdranken" (nr. 23969). Q5423969
41. Vraag van de heer Johan Klaps aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de onderzoeksgegevens per Gewest" (nr. 23989). Q5423989
wijziging 3
42. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de kosten voor het stallen van fietsen en andere rijwielen" (nr. 24003). Q5424003
wijziging 3
43. Samengevoegde vragen:
wijziging 3
- Vraag van de heer Johan Klaps aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale regularisatiedossiers" (nr. 24031).
Q5424031
wijziging 3
- Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale regularisatie" (nr. 24092).
Q5424092
wijziging 3
44. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de boetes voor de niet-aangifte van juridische constructies" (nr. 24091). Q5424091
wijziging 3
45. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de karaattaks en de onderschatting van het winstpercentage" (nr. 24093). Q5424093
wijziging 3
46. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de meerwaardebelasting" (nr. 24096). Q5424096
wijziging 3
47. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de aangegeven buitenlandse inkomsten" (nr. 24097). Q5424097
wijziging 3
48. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de inhouding van loonbelasting in Nederland" (nr. 24098). Q5424098
wijziging 3
49. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de toepassing van de emanatietheorie door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden" (nr. 24103). Q5424103
wijziging 3
50. Vraag van de heer Wim Van der Donckt aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de recente wijziging van artikel 53, 6į WIB92" (nr. 24143). Q5424143
wijziging 3
51. Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de medewerking van de belastingplichtige" (nr. 24145). Q5424145
wijziging 3
52. Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de pretaxatiegeschillen" (nr. 24146). Q5424146
wijziging 3
53. Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de procedure voor het horen van derden" (nr. 24147). Q5424147
wijziging 3
54. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de investeringsaftrek" (nr. 24173). Q5424173
wijziging 3
55. Vraag van mevrouw Griet Smaers aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de samenwerking in het kader van de strijd tegen witwassen" (nr. 24185). Q5424185
wijziging 3
56. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de interpretatie van het nieuwe artikel 219quinquies WIB" (nr. 24208). Q5424208
wijziging 3
57. Samengevoegde vragen :
wijziging 3
- Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het beheer door BelgiŽ van de bevroren Libische tegoeden" (nr. 24221).
Q5424221
wijziging 3
- Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de bij de bank Euroclear Belgium bevroren Libische fondsen" (nr. 24244).
Q5424244
wijziging 3
- Vraag van de heer Stťphane CrusniŤre aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de verdwijning van miljarden aan Libische fondsen" (nr. 24254).
Q5424254
wijziging 3
- Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het beheer van de in BelgiŽ bevroren Libische fondsen" (nr. 24349).
Q5424349
wijziging 3
58. Vraag van mevrouw Leen Dierick aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de stopzettingsmeerwaarden" (nr. 24228). Q5424228
wijziging 3
59. Samengevoegde vragen :
wijziging 3
- Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de privatisering van de toegang tot de Fisconet'plus'-databank" (nr. 24237).
Q5424237
wijziging 3
- Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de toegang tot Fisconet'plus'" (nr. 24245).
Q5424245
wijziging 3
60. Samengevoegde vragen :
wijziging 3
- Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de investeringen van BNP Paribas in de kernwapensector" (nr. 24239).
Q5424239
wijziging 3
- Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de investeringen van Belgische banken in kernwapens" (nr. 24340).
Q5424340
wijziging 3
61. Samengevoegde vragen :
wijziging 3
- Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de belasting op het ter beschikking stellen van gebouwen aan bedrijfsleiders" (nr. 24240).
Q5424240
wijziging 3
- Vraag van de heer Roel Deseyn aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het voordeel van alle aard in de vorm van de terbeschikkingstelling van een privťwoning" (nr. 24305).
Q5424305
wijziging 3
62. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de toekomst van het Naamse bijkantoor van de administratie der douane en accijnzen" (nr. 24241). Q5424241
wijziging 3
63. Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de bitcoin in BelgiŽ" (nr. 24293). Q5424293
wijziging 3
64. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de uitnodigingen van de BBI ten aanzien van belastingplichtigen om zich te wenden tot het Contactpunt regularisaties" (nr. 24296). Q5424296
wijziging 3
65. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de raming van de fiscale ontvangsten" (nr. 24297). Q5424297
wijziging 3
66. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de targets van de BBI" (nr. 24298). Q5424298
wijziging 3
67. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de ontvangsten van de roerende voorheffing" (nr. 24299). Q5424299
wijziging 3
68. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de meerwaardebelasting in de vennootschapsbelasting" (nr. 24314). Q5424314
wijziging 3
69. Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het akkoord tussen BelgiŽ en Nederland" (nr. 24327). Q5424327
wijziging 3
70. Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de inkomsten van de douanerechten" (nr. 24334). Q5424334
wijziging 3
71. Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de tijdelijke invullingen" (nr. 24344). Q5424344

Samenstelling van de Commissie voor de FinanciŽn en de Begroting
Vaste leden
N-VA : Peter Dedecker, Johan Klaps, Robert Van de Velde, Wim Van der Donckt, PS : Stťphane CrusniŤre, Frťdťric Daerden, Ahmed Laaouej, MR : Gautier Calomne, BenoÓt Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Eric Van Rompuy, Open Vld : Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdH : BenoÓt Dispa 
Plaatsvervangers
N-VA : Peter Buysrogge, Inez De Coninck, Peter De Roover, Bart De Wever, PS : Emir Kir, Eric Massin, Laurette Onkelinx, Sťbastian Pirlot, MR : Olivier Chastel, Philippe Goffin, Kattrin Jadin, Damien Thiťry, CD&V : Hendrik Bogaert, Griet Smaers, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Patricia Ceysens, Ine Somers, Carina Van Cauter, sp.a : Karin Temmerman, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, cdH : Michel de Lamotte, Catherine Fonck 
Niet-stemgerechtigde leden
VB : Barbara Pas, PTB-GO! : Marco Van Hees, DťFI : Olivier Maingain, Vuye&Wouters : Veerle Wouters