AGENDA COMMISSIE

WIJZIGING VAN DE AGENDA

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Voorzitter :de heer Brecht Vermeulen

Forum 2 - Marie Popelinzaal

Woensdag 13/09/2017

Van 14 u.30 tot 18 uur Dossier

wijziging 1 De agenda wijzigen en aanvullen als volgt :
1. Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de inzameling en verwerking van passagiersgegevens" (nr. 19932). Q5419932
wijziging 1
2. Vraag nr. 19934 van de heer Jean-Jacques Flahaux zal worden beantwoord door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.
Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de uitspraken van de Poolse premier in Auschwitz en de houding van sommige Oost-Europese EU-lidstaten over de migrantencrisis" (nr. 19934). Q5419934
3. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de inzetcapaciteit van de hulpdiensten bij een ernstige ramp" (nr. 19935). Q5419935
4. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de nieuwe vluchtelingenstroom in Calais" (nr. 19936). Q5419936
wijziging 1
5. Vraag nr. 19984 van mevrouw Kattrin Jadin wordt omgezet in een schriftelijke vraag.
Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de evaluatie van het brandweerpersoneel" (nr. 19984). Q5419984
6. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de personen die werden aangehouden omdat ze geld aan jihadisten hadden overgemaakt" (nr. 19986). Q5419986
7. Vraag van mevrouw Laurette Onkelinx aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de financiering van terrorisme en het opdoeken van de cel Kunst en Antiek" (nr. 20048). Q5420048
8. Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het advies van het HvJ-EU inzake het ontwerp van PNR-akkoord tussen de EU en Canada en de impact ervan op de recente wetgeving betreffende een Belgisch PNR-systeem" (nr. 20054). Q5420054
9. Interpellatie (*) van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "het jaarverslag van de vicegouverneur van Brussel-Hoofdstad inzake de overtredingen van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen in 2016" (nr. 227). I5400227
10. Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de fraude met online gekochte vliegtuigtickets" (nr. 20089). Q5420089
11. Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de bestrijding van ransomware" (nr. 20093). Q5420093
12. Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de inzet van ruiters van de federale politie in Zeebrugge in de strijd tegen de illegale transmigratie en de daaraan verbonden stallingskosten" (nr. 20095). Q5420095
13. Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de taalkennis bij de Brusselse politie" (nr. 20097). Q5420097
14. Vraag van de heer Koen Metsu aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de aansluiting van de gemeenten op BE-Alert" (nr. 20101). Q5420101
wijziging 1
15. Vraag nr. 20108 van de heer Franky Demon wordt omgezet in een schriftelijke vraag.
Vraag van de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het tekort aan lijfwachten bij de federale politie" (nr. 20108). Q5420108
16. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de informatiedoorstroming naar België en de veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de nieuwe incidenten in de kerncentrale van Chooz" (nr. 20109). Q5420109
wijziging 1
17. Vraag nr. 20112 van de heer Jean-Marc Nollet zal worden behandeld in de commissie voor de Volksgezondheid.
Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het door België op de vergadering van de partijen bij het Verdrag van Espoo in Minsk verdedigde standpunt" (nr. 20112). Q5420112
18. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de erkenning van het fysieke beveiligingssysteem voor de nucleaire installaties van Doel 1 en 2 en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen" (nr. 20113). Q5420113
19. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de weigering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle om deel te nemen aan een debat in de Nederlandse Tweede Kamer" (nr. 20114). Q5420114
20. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de evolutie van de aardbevingsbestendigheid van Tihange 1" (nr. 20115). Q5420115
wijziging 1
21. Vraag nr. 20123 van de heer Franky Demon wordt omgezet in een schriftelijke vraag.
Vraag van de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de kostprijs van het onderhoud van de ASTRID-antennes" (nr. 20123). Q5420123
22. Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de inzet van de federale politie tijdens voetbalwedstrijden" (nr. 20129). Q5420129
23. Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de akkoorden van Doornik II en hun implementatie op het terrein" (nr. 20163). Q5420163
24. Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de duikopdrachten in het kader van de opsporing van vermiste personen" (nr. 20165). Q5420165
25. Samengevoegde vragen :
- Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de Directie Bewaking en Bescherming" (nr. 20166).
Q5420166
- Vraag van mevrouw Nawal Ben Hamou aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de oprichting van de directie Bewaking en Bescherming (DAB)" (nr. 20217).
Q5420217
26. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het incident in Doel 4 op 20 augustus jongstleden" (nr. 20170). Q5420170
27. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de nieuwe anomalieën in componenten die in de fabriek Creusot Forge werden gefabriceerd" (nr. 20171). Q5420171
28. Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de problemen voor homokoppels om de namen van de ouders op de identiteitskaart van de kinderen te laten opnemen" (nr. 20183). Q5420183
29. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de doeltreffendheid van de controles bij vertrek op Brussels Airport" (nr. 20202). Q5420202
30. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de nucleaire oefening in Tihange" (nr. 20213). Q5420213
wijziging 1
31. Vraag nr. 20218 van mevrouw Nawal Ben Hamou wordt uitgesteld.
Vraag van mevrouw Nawal Ben Hamou aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de naleving van omzendbrief GPI 48 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor politiemensen" (nr. 20218). Q5420218
wijziging 1
32. Samengevoegde vragen :
- Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "bodycams voor de politie" (nr. 20220).
Q5420220
wijziging 1
- Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het gebruik van bodycams door de ordediensten" (nr. 20307).
Q5420307
wijziging 1
- Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het toestaan van het gebruik van bodycams door de politie" (nr. 20355).
Q5420355
33. Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de situatie bij de wegpolitie" (nr. 20222). Q5420222
wijziging 1
34. Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "het aantal niet-ingeschreven voertuigen van buitenlanders" (nr. 20232). Q5420232
(Het antwoord zal worden gegeven door de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen).
wijziging 1
35. Vraag van de heer André Frédéric aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de FCCU" (nr. 20251). Q5420251
wijziging 1
36. Samengevoegde vragen :
wijziging 1
- Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "verzuimbestrijding bij de politie" (nr. 20274).
Q5420274
wijziging 1
- Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "verzuimbestrijding bij de politie" (nr. 20363).
Q5420363
wijziging 1
37. Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de chemische producten op de site van de voormalige drukkerij van de federale politie in het Brussels Gewest" (nr. 20310). Q5420310
wijziging 1
38. Vraag van de heer Alain Top aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de hervorming van de Civiele Bescherming" (nr. 20354). Q5420354
wijziging 1
39. Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de nieuwe regels voor het gebruik van drones" (nr. 20360). Q5420360
wijziging 1
40. Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het mobiliseren van interventiepelotons in crisissituaties" (nr. 20361). Q5420361
wijziging 1
41. Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het personeelstekort bij de Algemene Inspectie van de politie" (nr. 20362). Q5420362
wijziging 1
42. Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de diefstal van privégegevens van 500.000 Belgen door een hacker" (nr. 20364). Q5420364

(*) Spreektijd : Indiener : 10 min. (2e en volgende : 5 min.) - Regering : 10-20 min. Replieken : elke indiener : 5 min. - max. 3 sprekers : 5 min. elk

Samenstelling van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt
Vaste leden
N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Willy Demeyer, Eric Thiébaut, MR : N. , Philippe Pivin, Françoise Schepmans, CD&V : Franky Demon, Veerle Heeren, Open Vld : Katja Gabriëls, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : Monica De Coninck, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdH : Vanessa Matz 
Plaatsvervangers
N-VA : Peter Buysrogge, Renate Hufkens, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : Laurent Devin, André Frédéric, Emir Kir, Laurette Onkelinx, MR : Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Patrick Dewael, Annemie Turtelboom, Vincent Van Quickenborne, sp.a : Hans Bonte, Alain Top, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke, cdH : Christian Brotcorne, Isabelle Poncelet 
Niet-stemgerechtigde leden
VB : Filip Dewinter, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci