AGENDA COMMISSIE

Parlementaire Overlegcommissie

Voorzitters : de heer Siegfried Bracke en mevrouw Christine Defraigne (S)

In de Senaat - Zaal A

Maandag 17/07/2017

Om 13 u.30 Dossier

Vergadering met gesloten deuren
  Schorsing van de termijnen (toepassing van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Samenstelling van de Parlementaire Overlegcommissie
- Kamer van volksvertegenwoordigers
Vaste leden
N-VA : Siegfried Bracke, Peter De Roover, Peter Luykx, PS : André Frédéric, Laurette Onkelinx, MR : Philippe Pivin, Damien Thiéry, CD&V : Servais Verherstraeten, Open Vld : Patrick Dewael, sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Kristof Calvo 
Plaatsvervangers
N-VA : Werner Janssen, Yoleen Van Camp, Wim Van der Donckt, PS : Alain Mathot, CD&V : Jef Van den Bergh, Open Vld : Carina Van Cauter, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Jean-Marc Nollet 

- Senaat
Vaste leden
N-VA : Annick De Ridder, Jan Peumans, Pol Van Den Driessche, PS : Philippe Mahoux, Olga Zrihen, MR : Jacques Brotchi, Christine Defraigne, CD&V : Sabine de Bethune, sp.a : Bert Anciaux, Open VLD : Jean-Jacques De Gucht, Ecolo-Groen : Philippe Henry 
Plaatsvervangers
N-VA : Cathy Coudyser, Lieve Maes, PS : Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, MR : Alain Destexhe, Jean-Paul Wahl, CD&V : Steven Vanackere, sp.a : Katia Segers, Open VLD : Martine Taelman, Ecolo-Groen : Elisabeth Meuleman