Bestellen abonnementen en losse nummers


Publicaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat van België

Buitenlandse tarifering


Publicaties van de Kamer en van de Senaat

  Abonnement per parlementaire zitting (1) Losse nummers
Definitief integraal verslag Kamer en handelingen Senaat    

 • Volledig verslag van de debatten in de Wetgevende Kamers, in de taal van de spreker

 • 297,00 €

  6,60 €
  (3)

  Beknopt verslag Kamer    

 • Tweetalige samenvatting van de debatten

 • 49,50 €


  3,30 €


  Bulletin van vragen en antwoorden (tweetalig)
     

 • Vragen gesteld door de parlementsleden en antwoorden van de regering (volledige versie)

 • 132,00 €
  (2)

  6,60 €
  (2)

 • Vragen gesteld door de parlementsleden en antwoorden van de regering (beknopte versie)

 • 66,00 €
  (2)


  3,30 €
  (2)

  Parlementaire stukken    
   
  0,08184 €
  (*)

  0,08184 €
  (*)

    (1) Parlementaire zitting: in principe van oktober tot oktober
    (2) Kamer en Senaat
    (3) Kamer of Senaat
    (*) + verzendingskosten