Colloquia en diversen


Andere verslagen

Debat

Debat over het starten van toetredingsonderhandelingen met Turkije


Verslag van woensdag 1 december 2004