Colloquia en diversen


Andere verslagen

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking


2008

Rapport aan het Parlement over de Belgische actie voor het realiseren van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG’s)


November 2009

Rapport 2009 over de bijdragen van BelgiŰ aan de verwezenlijking van de Millennium ontwikkelingsdoelstellingen (MDGs)