Colloquia en diversen


Andere verslagen

Parlementair internet forum

Het internet: Uitdagingen voor de beleidsdomeinen 'Justitie' en 'Economie'.


Verslag van maandag 27 maart 2006