Magazine van de Kamer


Info

De Kamer van volksvertegenwoordigers publiceert een magazine: "De Kamer.be". Daarin brengen we verslag uit van de belangrijkste parlementaire activiteiten. We maken de lezer wegwijs in het raderwerk van de parlementaire machine en belichten ook de menselijke kant van het politieke bedrijf. We doen ons best om een taal te hanteren die iedereen verstaat en geven achtergrondinformatie waar nodig.

Het magazine is gratis. We bezorgen het aan scholen, bibliotheken, tal van verenigingen en aan iedereen die erom vraagt.

Deel ons uw opmerkingen en suggesties in verband met het magazine mee op eb.remaked@irp  .