Samenstelling van de Kamercommissies - Zittingsperiode 54VASTE COMMISSIESBIJZONDERETIJDELIJKEONDERZOEKSCOMMISSIESADVIESCOMITÉSSUBCOMMISSIESWERKGROEPENINTERNATIONALE AFGEVAARDIGDEN