Samenstelling van de Kamercommissies - Zittingsperiode 54VASTE COMMISSIESBIJZONDERETIJDELIJKEONDERZOEKSCOMMISSIESADVIESCOMIT╔SSUBCOMMISSIESWERKGROEPENINTERNATIONALE AFGEVAARDIGDEN